Leif Stenke

Leif Stenke

Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: leif.stenke@ki.se
Besöksadress: BioClinicum J6:20, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kli med Xu D, 171 77 Stockholm

Om mig

 • * specialist i invärtesmedicin och hematologi, docent vid KI. Han är
  biträdande programdirektör för Socialstyrelsens Kunskapscentrum för
  strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) som är en beredskapsfunktion
  vid Centrum för strålningsmedicin.
  * medlem i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för radiologiska och
  nukleära händelser (RN-MeG). Han är också ledamot i Karolinska
  Universitetssjukhusets strålskyddskommitté.

Forskningsbeskrivning

 • Stenkes forskning är inriktad mot studier av normal och förändrad blod-
  och benmärgsfunktion vid sjukdomar och skador. Speciellt intresse riktas mot
  myeloiska leukemier och inverkan av olika läkemedel och andra cellhämmande
  agens, såsom joniserande strålning, på blodbildningen. Benmärgen,
  kroppens ”blodfabrik”, är vårt känsligaste organ vad gäller effekt av
  joniserande strålning. Om en människa utsätts för en hög stråldos är
  överlevnadschansen därför vanligen beroende på omfattning och varaktighet
  av det så kallade hematopoetiska syndromet, dvs graden av hämning av blod
  och benmärg. Stenkes forskning syftar bl a till att förbättra kunskapen om
  de cellulära och molekylära mekanismer som styr hur cellerna förökar sig
  och hur de reparerar sina skador. Man studerar i detta sammanhang även
  leukemiceller och hur de påverkas av olika typer av cellhämmande terapier.
  Studierna är delvis av grundforskningskaraktär, med avsikten att t ex
  molekylära upptäckter och fynd i samband med leukemibehandling i
  förlängningen också kan leda till nya behandlingsmöjligheter för
  benmärgsskadade patienter i samband med en strålningsolycka.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Internmedicin, KI., 1993

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI