Magnus Kaijser

Magnus Kaijser

Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: magnus.kaijser@ki.se
Telefon: 08-517 700 00
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Solna
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ epidemiologi Fang, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Adjungerad professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin från 1
  mars 2022.
  Primär anställning: Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

 • Magnus Kaijser har arbetat med både klinisk epidemiologi och neuroradiologi.
  I sin forskning kombinerar han dessa två områden för att studera
  användningen av diagnostisk radiologi i vården. Syftet är att dels
  kartlägga, dels skapa underlag för en bättre röntgendiagnostik.
  De kommande åren kommer Magnus Kaijsers forskning att baseras på Region
  Stockholms gemensamma röntgenarkiv, vilket innehåller alla röntgenremisser
  i regionen från de senaste två decennierna. I kombination med data från
  andra vård- och kvalitetsregister ger det möjlighet att besvara många
  forskningsfrågor av olika karaktär.
  Magnus Kaijser planerar dels studier om medicinska samband, som i vilken
  utsträckning röntgenundersökningar ökar risken för cancer eller hur
  huvudtrauma påverkar risken att drabbas av neurodegenerativa sjukdomar, dels
  studier av hur ändamålsenliga olika undersökningar är för att besvara
  olika kliniska frågor.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-2026

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2009
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI