Ulrik Sartipy

Ulrik Sartipy

Adjungerad Professor | Docent
E-postadress: ulrik.sartipy@ki.se
Besöksadress: Tema Hjärta, Kärl och Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Thoraxkirurgi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • 1992 Fil kand examen, Kemi, Göteborgs Universitet
  1997 Läkarexamen, Karolinska Institutet
  1999 Leg läkare
  2006 Specialist i Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset
  2007 Med dr, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet
  2009 Docent, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet
  2019 Adj professor, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • *Risk och prognos vid hjärtkirurgi - nationella registerstudier*
  Vår forskning syftar till att bättre förstå olika faktorers betydelse
  för prognos efter hjärtkirurgi. Vi använder epidemiologiska metoder och
  sammanlänkar kliniskt relevant information från flera nationella
  hälsodataregister. Målsättningen är att genom ökad kunskap bidra till
  förbättrad överlevnad och minskad sjuklighet hos patienter som genomgår
  hjärtkirurgi. Vi intresserar oss särskilt för depression, diabetes,
  njurfunktion och transfusion av blodprodukter.
  ClinicalTrials.gov [1]
  *Aortaklaffproteser*
  Vid aortaklaffsjukdom är det många gånger nödvändigt att genomgå
  hjärtkirurgi för att avlägsna den sjuka aortaklaffen och ersätta den med
  en konstgjord hjärtklaff (aortaklaffprotes). Idag styrs valet av protes i
  stor utsträckning av patientens ålder. Projektet undersöker
  protesspecifika faktorer som är relaterade till sjuklighet och död efter
  aortaklaffoperation. Vi undersöker också skillnader i långtidsresultat
  efter implantation av olika protestyper. Målsättningen är att ökad
  kunskap och förståelse om olika aortaklaffprotesers egenskaper skall leda
  till ett bättre val av klaffprotes för den enskilda patienten.
  *Riskmodeller vid hjärtsvikt*
  Riskprediktionsmodeller för överlevnad hos patienter med hjärtsvikt
  hjälper läkare att bedöma prognos, vilket i sin tur är nödvändigt
  inför beslut om avancerad hjärtsviktsbehandling som till exempel mekanisk
  stödpump eller hjärttransplantation. Projektet drivs i sambete med Lars
  Lund och avser att dels utvärdera nya riskmodeller samt att validera
  befintliga riskmodeller i nya patientgrupper.
  Läs mer om forskning inom thoraxkirurgi [2].
  [1] https://clinicaltrials.gov/show/NCT02276950
  [2] https://medarbetare.ki.se/people/ulrsar

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Professor, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2019-2027

Examina och utbildning

 • Docent, Thoraxkirurgi, Karolinska Institutet, 2009
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2007
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1997

Priser och utmärkelser

 • Forskningsstipendium till Ulf Stenestrands minne, 2016
 • Ingegerd & Viking Olov Björk Scholarship for Thoracic and Cardiovascular Research, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI