Adjungerade professorer och gästprofessorer

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer vid Karolinska Institutet.

Adjungerade professorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet.

Olof Akre, urologi

Sven Andréasson, beroendemedicin

Rimma Axelsson, nuklearmedicin

Henrik Bauer, ortopedisk onkologi

Maria Teresa Bejarano, infektionsbiologi

Annika Bergquist, gastroenterologi och hepatologi

Mats Blennow, perinatal hjärnforskning

Frieder Braunschweig, kardiologi

Eva Broström, hjärt- och ljungsjukdomar

Barbro Dahlén, lungmedicin och allergologi

Ingrid Dahlman, diabetesforskning

Carl-Gustaf Elinder, njurmedicin

Mats Eriksson, invärtesmedicin

Yvonne Forsell, epidemiologi

Kerstin S. Fugl-Meyer, socialt arbete

Maria Rosaria Galanti, folkhälsoepidemiologi

Paul Gerdhem, ortopedi

Iva Gunnarsson, reumatologi

Britt Gustafsson, pediatrik

Robert Hahn, anestesi och intensivvård

Johan Hansson, onkologi

Henna Hasson, implementeringsforskning

Anders Helander, beroendeforskning

Clara Hellner, barn- och ungdomspsykiatri

Stellan Hertegård, foniatri

Torbjörn Holm, kirurgi

Martin Holzmann, klinisk kardiovaskulär epidemiologi

Rebecka Hultgren, kärlkirurgi

Eva Hurt-Camejo, biokemisk kardiovaskulär forskning

Jan Jakobsson, anestesiologi

Mats Jensen-Urstad, kardiologi

Ralph Knöll, metabolism

Marianne Kristiansson, rättspsykiatri

Maria Kugelberg, oftalmologi

Anders Kvanta, oftalmologi

Tie-Qiang Li, magnetkamerans fysik

Peter Lindgren, hälsoekonomi

Bengt Lindholm, njursjukdomar

Joachim Lundahl, klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Johan Lökk, geriatrik

Cecilia Magnusson, folkhälsoepidemiologi

Claes-Roland Martling, anestesiologi och intensivvård

Ali Mirazimi, klinisk virologi

Anna Nordenström, pediatrisk endokrinologi och medfödda metabola sjukdomar

Ann Nordgren, klinisk genetik

Anders Oldner, anestesiologi och intensivvård med inriktning mot traumatologi

Georgios Rassidakis, patologi

Christer Rolf, idrottsmedicin

Ulrik Sartipy, thoraxkirurgi

Liselotte Schäfer Elinder, folkhälsovetenskap

Leif Stenke, hematologi och internmedicin

Pär Stjärne, öron-näsa-halssjukdomar

Anders Svenningsson, neurologi

Elisabet Svenungsson, reumatologi

Elisabeth Syk Lundberg, klinisk genetik

Maria Södersten, logopedi

Anders Thorell, kirurgi

Annika Tibell, medicinsk etik

Lena Törnkvist, klinisk primärvård och omvårdnad

Sigurd Vitols, klinisk farmakologi

Carl-Magnus Wahlgren, traumakirurgi

Håkan Wallén, kardiologi

Tomas Wester, barnkirurgi

Anders Österborg, onkologi-patologi

Gästprofessorer

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Lauri Aaltonen, cancergenetik

Ann-Charlotte Bentley, neurogeriatrik

Patrick Cramer, struktur- och systembiologi

Mauro D'Amato, gastrointestinal genetik

Brian D'Onofrio, epidemiologi

Mikael Forsman, ergonomi

Mika Gissler, allmänmedicin och primärvård

Miguel Hernán, epidemiologi

Guðmundur Hrafn Guðmundsson, klinisk bakteriologi

Eystein Sverre Husebye, endokrinologi

Kirsi Jahnukainen, pediatrisk onkologi

Marie Klingberg Allvin, global sexuell och reproduktiv hälsa

Ilona Koupil, socialepidemiologi med inriktning mot barn och ungdomar

Henrik Larsson, epidemiologi

Karl-Johan Malmberg, cellulär immunterapi

Jonas Mattsson, cellterapi

Outi Mäkitie, barnendokrinologi

Seishi Ogawa, molekylär hematologi

Inga Dóra Sigfúsdóttir, folkhälsovetenskap

Kostas Stamatopoulos, molekylär hematologi

Lennart Svensson, molekylär virologi

Peter Svensson, klinisk oral fysiologi

Oliver Söhnlein, fysiologisk inflammationsforskning

Mathias Uhlén, neurovetenskap

Unnur Valdimarsdóttir, epidemiologi

Pieter Jelle Visser, neurogeriatrik

Per Wester, klinisk strokeforskning

Cecilia Williams, experimentell onkologi