Adjungerade professorer och gästprofessorer

This page in English

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer vid Karolinska Institutet.

Adjungerade professorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet.

Olof Akre Urologi
Sven Andréasson Beroendemedicin
Rimma Axelsson Nuklearmedicin
Henrik Bauer Ortopedisk onkologi
Olof Beck Analytisk toxikologi och farmakologi
Maria Teresa Bejarano Infektionsbiologi
Annika Bergquist Gastroenterologi och hepatologi
Mats Blennow Perinatal hjärnforskning
Frieder Braunschweig Kardiologi
Ingrid Dahlman Diabetesforskning
Carl-Gustaf Elinder Njurmedicin
Mats Eriksson Invärtesmedicin
Yvonne Forsell Epidemiologi
Kerstin S. Fugl-Meyer Socialt arbete
Maria Rosaria Galanti Folkhälsoepidemiologi
Britt Gustafsson Pediatrik
Robert Hahn Anestesi och intensivvård
Johan Hansson Onkologi
Anders Helander Beroendeforskning
Clara Hellner Barn- och ungdomspsykiatri
Stellan Hertegård Foniatri
Torbjörn Holm Kirurgi
Jan Jakobsson Anestesiologi
Mats Jensen-Urstad Kardiologi
Thomas Kahan Internmedicin
Marianne Kristiansson Rättspsykiatri
Maria Kugelberg Oftalmologi
Anders Kvanta Oftalmologi
Tie-Qiang Li Magnetkamerans fysik
Peter Lindgren Hälsoekonomi
Bengt Lindholm Njursjukdomar
Joachim Lundahl Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Johan Lökk Geriatrik
Cecilia Magnusson Folkhälsoepidemiologi
Claes-Roland Martling Anestesiologi och intensivvård med inriktning mot intensivvårdsnefrologi
Jonas Mattsson Cellterapi
Ali Mirazimi Klinisk virologi
Ole Mogensen Obstetrik och gynekologi
Anna Nordenström Pediatrisk endokrinologi och medfödda metabola sjukdomar
Ann Nordgren Klinisk genetik
Anders Oldner Anestesiologi och intensivvård med inriktning mot traumatologi
Georgios Rassidakis Patologi
Mats Remberger Transplantationsforskning
Christer Rolf Idrottsmedicin
Kerstin Sandelin Kirurgi
Ulrik Sartipy Thoraxkirurgi
Liselotte Schäfer Elinder Folkhälsovetenskap
Leif Stenke Hematologi och internmedicin
Pär Stjärne Öron-näsa-halssjukdomar
Anders Svenningsson Neurologi
Elisabet Svenungsson Reumatologi
Elisabeth Syk Lundberg Klinisk genetik
Anders Thorell Kirurgi
Annika Tibell Medicinsk etik
Sigurd Vitols Klinisk farmakologi
Håkan Wallén Kardiologi
Tomas Wester Barnkirurgi
Anders Wimo Geriatrisk allmänmedicin

Gästprofessorer

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Lauri Aaltonen Cancergenetik
Ingrid Agartz Psykiatri
Marta Alarcón Riquelme Medicinsk inflammationsforskning med inriktning mot kroniska inflammationssjukdomars genetik 
Mauro D'Amato Gastrointestinal genetik
Patrick Cramer Struktur- och systembiologi
Brian D'Onofrio Epidemiologi
Ann-Charlotte Granholm Neurovetenskap
Miguel Hernán Epidemiologi
Eystein Sverre Husebye Endokrinologi
Reinhilde Jacobs Oral radiologi
Kirsi Jahnukainen Pediatrisk onkologi
Eija Kalso Smärtforskning
Marie Klingberg Allvin 

Global sexuell och reproduktiv hälsa

Ilona Koupil Socialepidemiologi med inriktning mot barn och ungdomar
Henrik Larsson Epidemiologi
Matti Lehtinen Epidemiologi
Karl-Johan Malmberg Cellulär immunterapi
Outi Mäkitie Barnendokrinologi
Seishi Ogawa Molekylär hematologi
Thomas Sakmar Molekylärbiologi och biokemi
Inga Dóra Sigfúsdóttir Folkhälsovetenskap
Oliver Soehnlein Fysiologisk inflammationsforskning
Timo Sorsa Parodontologi
Lennart Svensson Molekylär virologi
Peter Svensson Klinisk oral fysiologi
Mathias Uhlén Neurovetenskap
Unnur Valdimarsdóttir Epidemiologi
Per Wester Klinisk strokeforskning
Cecilia Williams Experimentell onkologi
Biao Xu Folkhälsoepidemiologi
Professor