Adjungerade professorer och gästprofessorer

På den här sidan presenterar vi adjungerade professorer och gästprofessorer vid Karolinska Institutet.

Adjungerade professorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Syftet med anställningsformen, som är tidsbegränsad, är att främja samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället. 

Niaz Ahmed, neurologi

Olof Akre, urologi

Soo Aleman, infektionsmedicin

Sven Andréasson, beroendemedicin

Marianne Arner, handkirurgi

Annika Bergquist, gastroenterologi och hepatologi

Frieder Braunschweig, kardiologi

Eva Broström, hjärt- och ljungsjukdomar

Ingrid Dahlman, diabetesforskning

Therese Djärv, akutsjukvård

Lena Ekström, farmakologi med inriktning mot dopingforskning

Karl Eriksson, ortopedi

Maria J Eriksson, klinisk fysiologi

Mats Eriksson, invärtesmedicin

Helene Engstrand Lilja, barnkirurgi

Björn Fischler, pediatrik med fokus på leversjukdomar

Paul Gerdhem, ortopedi

Iva Gunnarsson, reumatologi

Henna Hasson, implementeringsforskning

Erik Hedman-Lagerlöf, psykologi

Margareta Hedström, ortopedi

Clara Hellner, barn- och ungdomspsykiatri

Stellan Hertegård, foniatri

Rebecka Hultgren, kärlkirurgi

Eva Hurt-Camejo, biokemisk kardiovaskulär forskning

Baldvin Jónsson, neonatologi

Magnus Kaijser, epidemiologi

Marianne Kristiansson, rättspsykiatri

Svetlana Lajic Näreskog, barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar

Jon Lampa, reumatologi

Tie-Qiang Li, magnetkamerans fysik

Peter Lindgren, hälsoekonomi

Anna Lindstrand, klinisk genetik

Pelle Lindqvist, klinisk epidemiologi med inriktning mot gynekologi-obstetrik

Johan Lundberg, psykiatri

Cecilia Magnusson, folkhälsoepidemiologi

Ali Mirazimi, klinisk virologi

Anna Nordenström, pediatrisk endokrinologi och medfödda metabola sjukdomar

Ann Nordgren, klinisk genetik

Anna Norhammar, kardiologi

Greg Nowak, transplantationskirurgi 

Anders Oldner, anestesiologi och intensivvård med inriktning mot traumatologi

Jaakko Patrakka, patologi

Hans Persson, kardiologi

Georgios Rassidakis, patologi

Kenny Rodriguez-Wallberg, reproduktiv onkologi

Ulrik Sartipy, thoraxkirurgi

Magnus Schou, medicinsk radiokemi

Liselotte Schäfer Elinder, folkhälsovetenskap

Stefan Skare, magnetresonansavbildning

Leif Stenke, hematologi och internmedicin

Pär Stjärne, öron-näsa-halssjukdomar

Per Stål, gastroenterologi med inriktning mot hepatocellulär cancer

Anders Svenningsson, neurologi

Elisabet Svenungsson, reumatologi

Maria Södersten, logopedi

Kristina Teär Fahnehjelm, oftalmologi

Annika Tibell, medicinsk etik

Anders Ullén, klinisk onkologi

Michael Uhlin, klinisk immunologi

Carl-Magnus Wahlgren, traumakirurgi

Håkan Wallén, kardiologi

Eva Weidenhielm Broström, fysioterapi

Tomas Wester, barnkirurgi

Rikard Wicksell, klinisk hälsopsykologi

Ronny Wickström, neuropediatrik

Agneta Wikman, transfusionsmedicin

Karin Wirdefeldt, neuroepidemiologi

Pia Österlund, kolorektalcancer

Volkan Özenci, klinisk bakteriologi

Gästprofessorer

En gästprofessor ska vara anställd vid något annat universitet eller organisation men under en tidsbegränsad period – helt eller delvis – ha sin anställning och huvudsakliga verksamhet vid KI.

Annette Bruchfeld, inlammatoriska njursjukdomar

Kilian Eyerich, dermatologi och venerologi

Mikael Forsman, ergonomi

Joanna Kvist, fysioterapi

Paul Lambert, biostatistik

András Matolscy, patologi

Jonas Mattsson, cellterapi

Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiatri

Kostas Stamatopoulos, molekylär hematologi

Mathias Uhlén, neurovetenskap

Pieter Jelle Visser, neurogeriatrik

Martin Widschwendter, gynekologisk cancer

Björn Önfelt, molekylär immunologi

Katarina Sternudd
2023-05-02