Skip to main content

Adjungerade professorer och gästprofessorer

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer vid Karolinska Institutet.

Adjungerade professorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet.

Olof Akre, urologi

Sven Andréasson, beroendemedicin

Rimma Axelsson, nuklearmedicin

Henrik Bauer, ortopedisk onkologi

Olof Beck, analytisk toxikologi och farmakologi

Maria Teresa Bejarano, infektionsbiologi

Annika Bergquist, gastroenterologi och hepatologi

Mats Blennow, perinatal hjärnforskning

Frieder Braunschweig, kardiologi

Barbro Dahlén, lungmedicin och allergologi

Ingrid Dahlman, diabetesforskning

Carl-Gustaf Elinder, njurmedicin

Mats Eriksson, invärtesmedicin

Yvonne Forsell, epidemiologi

Kerstin S. Fugl-Meyer, socialt arbete

Maria Rosaria Galanti, folkhälsoepidemiologi

Britt Gustafsson, pediatrik

Robert Hahn, anestesi och intensivvård

Johan Hansson, onkologi

Anders Helander, beroendeforskning

Clara Hellner, barn- och ungdomspsykiatri

Stellan Hertegård, foniatri

Torbjörn Holm, kirurgi

Jan Jakobsson, anestesiologi

Mats Jensen-Urstad, kardiologi

Thomas Kahan, internmedicin

Marianne Kristiansson, rättspsykiatri

Maria Kugelberg, oftalmologi

Anders Kvanta, oftalmologi

Tie-Qiang Li, magnetkamerans fysik

Peter Lindgren, hälsoekonomi

Bengt Lindholm, njursjukdomar

Joachim Lundahl, klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Johan Lökk, geriatrik

Cecilia MagnussonFolkhälsoepidemiologi

Claes-Roland Martling, anestesiologi och intensivvård med inriktning mot intensivvårdsnefrologi

Jonas Mattsson, cellterapi

Ali Mirazimi, klinisk virologi

Ole Mogensen, obstetrik och gynekologi

Anna Nordenström, pediatrisk endokrinologi och medfödda metabola sjukdomar

Ann Nordgren, klinisk genetik

Anders Oldner, anestesiologi och intensivvård med inriktning mot traumatologi

Georgios Rassidakis, patologi

Mats Remberger, transplantationsforskning

Christer Rolf, idrottsmedicin

Kerstin Sandelin, kirurgi

Ulrik Sartipy, thoraxkirurgi

Liselotte Schäfer Elinder, folkhälsovetenskap

Leif Stenke, hematologi och internmedicin

Pär Stjärne, öron-näsa-halssjukdomar

Anders Svenningsson, neurologi

Elisabet Svenungsson, reumatologi

Elisabeth Syk Lundberg, klinisk genetik

Anders Thorell, kirurgi

Annika Tibell, medicinsk etik

Sigurd Vitols, klinisk farmakologi

Håkan Wallén, kardiologi

Tomas Wester, barnkirurgi

Anders Wimo, geriatrisk allmänmedicin

Gästprofessorer

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Lauri Aaltonen, cancergenetik

Ingrid Agartz, psykiatri

Marta Alarcón Riquelme, medicinsk inflammationsforskning med inriktning mot kroniska inflammationssjukdomars genetik

Mauro D'Amato, gastrointestinal genetik

Patrick Cramer, struktur- och systembiologi

Brian D'Onofrio, epidemiologi

Ann-Charlotte Granholm, neurovetenskap

Miguel Hernán, epidemiologi

Eystein Sverre Husebye, endokrinologi

Reinhilde Jacobs, oral radiologi

Kirsi Jahnukainen, pediatrisk onkologi

Eija Kalso, smärtforskning

Marie Klingberg Allvin , global sexuell och reproduktiv hälsa

Ilona Koupil, socialepidemiologi med inriktning mot barn och ungdomar

Henrik Larsson, epidemiologi

Matti Lehtinen, epidemiologi

Karl-Johan Malmberg, cellulär immunterapi

Outi Mäkitie, barnendokrinologi

Seishi Ogawa, molekylär hematologi

Thomas Sakmar, molekylärbiologi och biokemi

Inga Dóra Sigfúsdóttir, folkhälsovetenskap

Oliver Soehnlein, fysiologisk inflammationsforskning

Timo Sorsa. parodontologi

Lennart Svensson, molekylär virologi

Peter SvenssonK, kinisk oral fysiologi

Mathias Uhlén, neurovetenskap

Unnur Valdimarsdóttir, epidemiologi

Per Wester, klinisk strokeforskning

Cecilia Williams, experimentell onkologi

Biao Xu, folkhälsoepidemiologi