Adjungerade professorer och gästprofessorer

This page in English

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer vid Karolinska Institutet.

Adjungerade professorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet.

Olof Akre Urologi
Sven Almer Gastroenterologi och hepatologi
Tommy B. Andersson Läkemedelsmetabolism
Sven Andréasson Socialmedicin
Rimma Axelsson Nuklearmedicin
Aniko Bartfai Neuropsykologi 
Henrik Bauer Ortopedisk onkologi
Olof Beck Analytisk toxikologi och farmakologi
Maria Teresa Bejarano Infektionsbiologi
Tom Bellander Miljömedicinsk epidemiologi
Annika Bergquist Gastroenterologi och hepatologi
Mats Blennow Perinatal hjärnforskning
Frieder Braunschweig Kardiologi
Barbro Dahlén Lungmedicin och allergologi
Ingrid Dahlman Diabetesforskning
Ulf Diczfalusy Steroidbiokemi
Solvig Ekblad Mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning
Ann-Christin Eliasson Pediatrisk vetenskap med inriktning mot habilitering
Carl-Gustaf Elinder Njurmedicin
Lennart Emtestam Dermatologi och venereologi
Mats Eriksson Invärtesmedicin
Yvonne Forsell Epidemiologi
Kerstin S. Fugl-Meyer Socialt arbete
Maria Rosaria Galanti Folkhälsoepidemiologi
Britt Gustafsson Pediatrik
Robert Hahn Anestesi och intensivvård
Niklas Hammar Epidemiologi
Johan Hansson Onkologi
Anders Helander Beroendeforskning
Clara Hellner Barn- och ungdomspsykiatri
Stellan Hertegård Foniatri
Lena Hjelte Pediatrik
Torbjörn Holm Kirurgi
Malou Hultcrantz Klinisk och experimentell otokirurgi
Eva Hurt-Camejo Biokemisk kardiovaskulär forskning
Torbjörn Ivert Kirurgi
Jan Jakobsson Anestesiologi
Mats Jensen-Urstad Kardiologi
Thomas Kahan Internmedicin
Ralph Knöll Genetisk kardiologi
Marianne Kristiansson Rättspsykiatri
Maria Kugelberg Oftalmologi
Anders Kvanta Oftalmologi
Tie-Qiang Li Magnetkamerans fysik
Greger Lindberg Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Peter Lindgren Hälsoekonomi
Bengt Lindholm Njursjukdomar
Per Ljungman Hematologi
Joachim Lundahl Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Nina Lundberg E-hälsa inom bild- och funktionsmedicin
Robert Löfberg Medicinsk gastroenterologi
Johan Lökk Geriatrik
Cecilia Magnusson Folkhälsoepidemiologi
Klas Malmberg Kardiologi
Claes-Roland Martling Anestesiologi och intensivvård med inriktning mot intensivvårdsnefrologi
Jonas Mattsson Cellterapi
Ali Mirazimi Klinisk virologi
Ole Mogensen Obstetrik och gynekologi
Eva Munck-Wikland Öron-, näs- och halssjukdomar
Magnus Nord Experimentell lungmedicin
Anna Nordenström Pediatrisk endokrinologi och medfödda metabola sjukdomar
Ann Nordgren Klinisk genetik
Lennart Nordström Obstetrik
Claes Norring Klinisk psykologi
Anders Oldner Anestesiologi och intensivvård med inriktning mot traumatologi

Georgios Rassidakis

Patologi
Christer Rolf Idrottsmedicin
Kerstin Sandelin Kirurgi
Liselotte Schäfer Elinder Folkhälsovetenskap
Sven-Erik Sonesson Barnkardiologi
Leif Stenke Hematologi och internmedicin
Pär Stjärne Öron-näsa-halssjukdomar
Anders Svenningsson Neurologi
Leif Svensson Kardiologi
Elisabet Svenungsson Reumatologi
Elisabeth Syk Lundberg Klinisk genetik
Anders Thorell Kirurgi
Annika Tibell Medicinsk etik
Sigurd Vitols Klinisk farmakologi
Håkan Wallén Kardiologi
Tomas Wester Barnkirurgi
Marie Wickman Chantereau Plastikkirurgi
Anders Wimo Geriatrisk allmänmedicin
Jacek Winiarski Pediatrik
Charlotta Zetterström Oftalmologi

Gästprofessorer

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Lauri Aaltonen Cancergenetik
Ingrid Agartz Psykiatri
Marta Alarcón Riquelme Medicinsk inflammationsforskning med inriktning mot kroniska inflammationssjukdomars genetik 
Mauro D'Amato Gastrointestinal genetik
Stefano Cianfarani Barnendokrinologi
Patrick Cramer Struktur- och systembiologi
Brian D'Onofrio Epidemiologi
Mika Gissler Allmänmedicin
Ann-Charlotte Granholm Neurovetenskap
Tomas Hemmingsson Sociologisk alkohol- och drogforskning
Miguel Hernán Epidemiologi
Eystein Sverre Husebye Endokrinologi
Reinhilde Jacobs Oral radiologi
Kirsi Jahnukainen Pediatrisk onkologi
Veikko Jousmäki Magnetencephalografisk metodutveckling
Eija Kalso Smärtforskning
Anu Kantele Infektionsmedicin, särskilt resemedicin
Marie Klingberg Allvin 

Global sexuell och reproduktiv hälsa

Terumi Kohwi-Shigematsu Cancerepigenetik
Ilona Koupil Socialepidemiologi med inriktning mot barn och ungdomar
Henrik Larsson Epidemiologi
Matti Lehtinen Epidemiologi
Lars Lindqvist Infektionssjukdomar
Hans Morten Lossius Prehospital akutsjukvård
Johan Lundin Medicinsk teknologi
Niklas Långström Psykiatrisk epidemiologi
Karl-Johan Malmberg Cellulär immunterapi
Outi Mäkitie Barnendokrinologi
Seishi Ogawa Molekylär hematologi
Robert Oostenveld Magnetencephalografisk metodutveckling
Anders Persson Bild- och funktionsmedicin
Thomas Sakmar Molekylärbiologi och biokemi
Inga Dóra Sigfúsdóttir Folkhälsovetenskap
Oliver Soehnlein Fysiologisk inflammationsforskning
Timo Sorsa Parodontologi
Lennart Svensson Molekylär virologi
Peter Svensson Klinisk oral fysiologi
Mathias Uhlén Neurovetenskap
Unnur Valdimarsdóttir Epidemiologi
Riitta Veijola Barndiabetologi
Per Wester Klinisk strokeforskning
Cecilia Williams Experimentell onkologi
Biao Xu Folkhälsoepidemiologi
Professor