Adjungerade professorer och gästprofessorer

Lista över adjungerade professorer och gästprofessorer vid Karolinska Institutet.

Adjungerade professorer

En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet.

Olof Akre, urologi

Soo Aleman, infektionsmedicin

Sven Andréasson, beroendemedicin

Marianne Arner, handkirurgi

Annika Bergquist, gastroenterologi och hepatologi

Frieder Braunschweig, kardiologi

Eva Broström, hjärt- och ljungsjukdomar

Ingrid Dahlman, diabetesforskning

Therese Djärv, akutsjukvård

Lena Ekström, farmakologi med inriktning mot dopingforskning

Karl Eriksson, ortopedi

Maria J Eriksson, klinisk fysiologi

Mats Eriksson, invärtesmedicin

Björn Fischler, pediatrik med fokus på leversjukdomar

Yvonne Forsell, epidemiologi

Maria Rosaria Galanti, folkhälsoepidemiologi

Paul Gerdhem, ortopedi

Iva Gunnarsson, reumatologi

Robert Hahn, anestesi och intensivvård

Henna Hasson, implementeringsforskning

Erik Hedman-Lagerlöf, psykologi

Margareta Hedström, ortopedi

Anders Helander, beroendeforskning

Clara Hellner, barn- och ungdomspsykiatri

Stellan Hertegård, foniatri

Rebecka Hultgren, kärlkirurgi

Eva Hurt-Camejo, biokemisk kardiovaskulär forskning

Jan Jakobsson, anestesiologi

Mats Jensen-Urstad, kardiologi

Baldvin Jónsson, neonatologi

Magnus Kaijser, epidemiologi

Ralph Knöll, metabolism

Marianne Kristiansson, rättspsykiatri

Maria Kugelberg, oftalmologi

Jon Lampa, reumatologi

Tie-Qiang Li, magnetkamerans fysik

Peter Lindgren, hälsoekonomi

Anna Lindstrand, klinisk genetik

Pelle Lindqvist, klinisk epidemiologi med inriktning mot gynekologi-obstetrik

Johan Lundberg, psykiatri

Cecilia Magnusson, folkhälsoepidemiologi

Ali Mirazimi, klinisk virologi

Anna Nordenström, pediatrisk endokrinologi och medfödda metabola sjukdomar

Ann Nordgren, klinisk genetik

Anna Norhammar, kardiologi

Anders Oldner, anestesiologi och intensivvård med inriktning mot traumatologi

Jaakko Patrakka, patologi

Hans Persson, kardiologi

Georgios Rassidakis, patologi

Kenny Rodriguez-Wallberg, reproduktiv onkologi

Ulrik Sartipy, thoraxkirurgi

Liselotte Schäfer Elinder, folkhälsovetenskap

Stefan Skare, magnetresonansavbildning

Leif Stenke, hematologi och internmedicin

Pär Stjärne, öron-näsa-halssjukdomar

Per Stål, gastroenterologi med inriktning mot hepatocellulär cancer

Anders Svenningsson, neurologi

Elisabet Svenungsson, reumatologi

Elisabeth Syk Lundberg, klinisk genetik

Maria Södersten, logopedi

Peter Thelin Schmidt, gastroenterologi

Anders Thorell, kirurgi

Annika Tibell, medicinsk etik

Lena Törnkvist, klinisk primärvård och omvårdnad

Anders Ullén, klinisk onkologi

Michael Uhlin, klinisk immunologi

Sigurd Vitols, klinisk farmakologi

Carl-Magnus Wahlgren, traumakirurgi

Håkan Wallén, kardiologi

Eva Weidenhielm Broström, fysioterapi

Tomas Wester, barnkirurgi

Ronny Wickström, neuropediatrik

Agneta Wikman, transfusionsmedicin

Pia Österlund, kolorektalcancer

Volkan Özenci, klinisk bakteriologi

Gästprofessorer

En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå.

Annette Bruchfeld, inlammatoriska njursjukdomar

Mauro D'Amato, gastrointestinal genetik

Brian D'Onofrio, epidemiologi

Kilian Eyerich, dermatologi och venerologi

Mikael Forsman, ergonomi

Miguel Hernán, epidemiologi

Joanna Kvist, fysioterapi

Henrik Larsson, epidemiologi

András Matolscy, patologi

Jonas Mattsson, cellterapi

Outi Mäkitie, barnendokrinologi

Seishi Ogawa, molekylär hematologi

Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiatri

Kostas Stamatopoulos, molekylär hematologi

Oliver Söhnlein, fysiologisk inflammationsforskning

Mathias Uhlén, neurovetenskap

Pieter Jelle Visser, neurogeriatrik

Martin Widschwendter, gynekologisk cancer