Laura Orellana

Laura Orellana

Biträdande Lektor
E-postadress: laura.orellana@ki.se
Besöksadress: BioClinicum - J6:06, Akademiska Stråket 1, 17164 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Orellana, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är en strukturbiofysiker med medicinsk bakgrund. Mitt mål är att
  förstå mänskliga sjukdomar i atomskala: hur mutationer förändrar
  proteinstruktur, rörelser och biologisk funktion.
  2021: Petrus och Augusta Hedlunds Foundation Grant
  2021: Cancerfonden Junior Investigator Award
  2020: Jeanssons Foundation Young Leaders Grant
  2020: Karolinska Institute Research Foundation Special Grant
  2019: Karolinska Institute Tenure-track Faculty Position with start-up grant
  Award (KI Allocation of faculty funded career positions 2019 [1])
  2019: O.E. och Edla Johanssons Research Grant
  2016-2018: Sven och Lily Lawski Foundation Fellow
  *Academic Honors*
  2006: Extraordinary Prize for Academic Excellence in Biochemistry, University
  of Barcelona
  *2010–2014: PhD in Physics /summa cum laude/*/, /Faculty of Physics,
  University of Barcelona
  /Thesis: /“Protein Dynamics and Function studied by coarse-grained and
  atomistic theoretical approaches” [2]
  *2008–2011: Clinical training* (M.D. degree, 2nd cycle: 345 out of 500
  ECTS), Hospital Clínic de Barcelona &
 • Hospital Universitari Sagrat Cor
  *2008 –2010: MSc in Biophysics*, Faculty of Physics, University of
  Barcelona
  *2006 – 2007: MSc in Structure &
 • Function of Proteins*, Barcelona
  Autonomous University
  *2003–2005: BSc in Biochemistry with Extraordinary Prize &
 • minor in
  Physics*, Faculty of Biology, University of Barcelona
  *1999–2003: Medicine* (M.D. degree, 1st cycle), Faculty of Medicine,
  University of Barcelona
  *Academic appointments*
  *Nov. 2020: Tenure-track Assistant Professor in Medical Sciences*,
  Karolinska Institute
  *2019-2020: Researcher (Forskare) in Structural Biology*, Stockholm
  University
  *2014-2018: Postdoctoral Fellow in Computational Biophysics &
 • Cryo-EM*,
  Royal Institute of Technology (KTH) &
 • Stockholm University
  *2008-2014: Graduate Student in Protein Biophysics &
 • Molecular
  Modelling*, Institute for Research in Biomedicine in Barcelona &
 • Barcelona
  Supercomputing Center
  [1] https://ki.se/en/about/allocation-of-faculty-funded-career-positions-2019
  [2] https://www.tdx.cat/handle/10803/283656

Forskningsbeskrivning

 • Min grupp utvecklar teoretiska metoder och algoritmer för att förutsäga
  konformationsförändringar i proteiner och tillämpa dem på den fördjupade
  integrativa studien av cancermutationer, i syfte att generera ny mekanistisk
  hypotes och testa dem in vitro och in vivo.
  För mer information, se vår officiella KI sidan: Protein Dynamics and
  Cancer Lab [1]
  En fullständig publikationslista finns på Google scholar
  [2] och ResearchGate [3].
  [1] https://ki.se/en/onkpat/research-team-laura-orellana-protein-dynamics-and-cancer-lab
  [2] https://scholar.google.es/citations?hl=en&
 • amp
 • user=s9mwu04AAAAJ&
 • amp
 • view_op=list_works&
 • amp
 • authuser=1&
 • amp
 • sortby=pubdate
  [3] https://www.researchgate.net/profile/Laura_Orellana2

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI