Byggnad P9

Forskning vid OnkPat

Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt undervisningsverksamhet relaterad till cancer. Vår strävan är att upptäcka grundläggande mekanismer i alla aspekter av cancerbiologi, hitta nya biomarkörer och potenta individanpassade läkemedel mot cancer. Våra forskare har tillgång till moderna och underhållna instrument för ett hållbart och effektivt arbete. För att stödja vår forskning kontakta vår administrativa chef Maria.Von.Witting@ki.se

Foto: Sören Lindén
Porträtt av Elisabet Rodriguez Tomas framför Aula Medica. Foto: N/A

Anslag för postdoktoral meritering inom medicinsk vetenskap

Elisabet Rodriguez Tomas har blivit tilldelad Postdoctoral Grant från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) för sitt forskningsprojekt "Nya fibroblast-relaterade biomarkörer och läkemedelsmål för tamoxifen resistens vid ER+ bröstcancer". Bidraget är treårigt och ska användas till lönekostnader för mottagaren.