Fredrik Strand

Fredrik Strand

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: fredrik.strand@ki.se
Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Anna Steckséns Gata 51, L2:03, 17176 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Strand, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är aktiv inom Bröstradiologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Min
  forskning handlar om användningen av artificiell intelligens för
  radiologisk screening och diagnostik.
  Jag är docent i radiologi och specialistläkare inom Bild- och
  Funktionsmedicin (röntgen) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
  Sedan tidigare är jag även civilingenjör i teknisk fysik, och har
  erfarenhet som entreprenör i startup-företag. Forskningsmässigt är jag
  intresserad av att undersöka hur nya maskininlärningstekniker,
  djupinlärning, kan användas för att utvärdera radiologiska bilder, från
  mammografi och magnetkamera, inom framförallt bröstcancerområdet.
  2015 Forskar ST, SLL (Stockholms Läns Landsting)
  2016 Stipendiat, SFMR (Svensk Förening för Medicinsk Radiologi)
  2017 Travel Award, RSNA (Radiological Society of North America)
  2020 Klinisk postdoktor, Region Stockholm
  * Medicine Doktor från Karolinska Institutet
  * Läkarexamen från Karolinska Institutet
  * Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Lunds Tekniska Högskola

Forskningsbeskrivning

 • Jag är huvudansvarig forskare för flera projekt:
  * *VAI-B*
  Nationellt projekt för att möjliggöra validering av AI-system för
  bröstradiologi
  * *MammoAI*
  Retrospektiva studier med över två miljoner mammografibilder som
  används för att utveckla och utvärdera djupinlärning, artificiell
  intelligens, som har potentialen att förbättra dagens
  bröstcancerscreening. Djupa nätverk utvecklas tillsammans med KTH och
  inhämtas även externt för validering hos oss.
  * *ScreenTrust CAD och ScreenTrust MRI*
  Projekt med två prospektiva kliniska delstudier. ScreenTrust CAD där vi
  undersöker hur ett AI CAD fungerar som tredje granskare inom
  mammografi-screeningen. ScreenTrust MRI där vi undersöker hur en
  kombination av AI-program fungerar för att välja ut kvinnor till
  kompletterande magnetkameraundersökning inom screeningen.
  * *qMRI*
  Retrospektiv studie av MR-användning samt utveckling av kvantitativa
  metoder för att säkrare avgöra hur en tumör har svarat på neoadjuvant
  behandling. Tidigare genomförde jag inom detta område ett postdoktoralt
  arbete på UCSF inom projektet I SPY 2.

Undervisning

 • * Huvudhandledare för två och bihandledare för tre doktorander
  * Undervisning i radiologi för läkarstudenter
  * Undervisning i bröstradiologi för ST-läkare inom radiologi och onkologi
  * Undervisning i bröstradiologi och AI för magisterstudenter på KTH samt
  doktorander på KI

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, radiologi, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2018
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2008
 • Civilingenjör, Engineering Physics, Lund University, 1995

Handledare

 • Evripidis Kapanidis, 2023

Uppdrag i kommitté

 • Medlem, Scientific Advisory Committee of the International Breast Density Workshop, 2023-

Utvärdering av avhandlingsarbete

 • Sarah Hickman, External thesis reviewer, University of Cambridge, 2022

Expert

 • Reviewer for international evaluations, Panel member and external reviewer, programme on High-Quality and Reliable Diagnostic, Treatment and Rehabilitation, The Research Council of Norway, 2017-2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI