Åsa Carlsson Tedgren

Åsa Carlsson Tedgren

Anknuten till Forskning
Besöksadress: M1:01 Anna Steckséns väg 41, 17176 Stockholm
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Tedgren, 171 77 Stockholm

Om mig

 • * Sjukhusfysiker inom strålbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset.
  Forskningsansvarig tillsammans med Eva Onjukka.
  * Docent, adjungerad lektor vid Linköpings universitet.
  * "Senior Clinical Investigator Award" från Cancerfonden, 2018-2024.
  * Forskning inom strålbehandling, brachyterapi, dosimetri, detektorer,
  stråldosplanering, kvantitativ vävnadskarakterisering med hjälp av
  två-energi CT (DECT).
  * Handleder doktorander och examensarbeten.
  * Aktiv inom European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) och
  American Association of Physicists in medicine (AAPM).
  * Filosofie doktor 2004, Stockholms universitet
  * Sjukhusfysikerlegitimation 1999.
  * Magisterexamen i medicinsk strålningsfysik 1995, Lunds universitet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI