Forskargrupper A-Ö

 

A-C

Dzevad Belkic Kvantmekaniska kollisioner och spektroskopi

Jonas Bergh Bröstcancer

Yvonne Brandberg Psyko-onkologi

Joseph Carlson Molekylär gynekologisk cancerforskning

D-F

Tina Dalianis Tumörvirologi

Teresita Diaz de Ståhl Genomiska och epigenetiska studier av hjärntumörer för att förbättra och upptäcka nya diagnostik och behandlingsmöjligheter

Henrik Druid Rättsmedicin

Lars Egevad Urologiska tumörsjukdomar

Simon Ekman Precision Cancer Medicine i lungcancer - preklinisk, translationell och klinisk forskning

Martin Enge Martin Enges forskargrupp

G-J

Leonard Girnita Leonard Girnitas forskargrupp

Anita Göndör Anita Göndörs forskargrupp (eng)

Johan Hansson Malignt melanom

Johan Hartman Johan Hartmans forskargrupp

Thomas Helleday/Ulrika Warpman Berglund Thomas Helledays forskargrupp

Lars Holmgren Lars Holmgrens forskargrupp

K-L

Olli Kallioniemi Olli Kallioniemis forskargrupp

Rolf Kiessling Immun- och genterapi mot cancer

Catharina Larsson Medicinsk genetik

Ola Larsson Ola Larssons forskargrupp

Olle Larsson Studies on insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-1R) and its role in malignant cell growth

Janne Lehtiö Proteomik för att förbättra behandlingen av cancerpatienter

Stig Linder Identifiering av läkemedel för behandling av solida tumörer

Linda Lindström Bröstcancerepidemiologi

Andreas Lundqvist Tumörimmunologi

M-P

Jonas Mattsson/Isabelle Magalhaes Jonas Mattssons forskargrupp

Sten Nilsson

Monica Nistér Cellulär och molekylär tumörpatologi

Pär Nordlund Pär Nordlunds forskargrupp

Katja Pokrovskaja Tamm Nya målsökande cancerterapier för att övervinna läkemedelsresistens

R-Ö

Charlotte Rolny Reglering av immunsvaret i tumörer

Peter Strang

Klas G Wiman p53, Wig-1 och PRIMA-1/APR-246

Anders Österborg Anders Österborgs forskargrupp

Arne Östman Studier av tumör-stroma