Forskargruppsledare A-Ö på CNS

Forskargruppsledare och forskningsområde

Avdelningen för neuro

Niaz Ahmed - Stroke - akut intervention och sekundär prevention

Lou Brundin - Stamceller och inflammation

Erik Edström - Augmenterad neurokirurgi

Anna Fogdell-Hahn - Klinisk neuroimmunologi

Peter Fransson - Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur

Tobias Granberg - Neuroradiologi: Neurodegeneration och neuroinflammation

Hans Grönlund - Terapeutisk immundesign

Robert Harris - Immunoterapi

Jan Hillert - Neuroepidemiologi med fokus på Multipel Skleros

Staffan Holmin - Neuroradiologi

Lars Hyllienmark - Klinisk neurofysiologi

Caroline Ingre - ALS

Martin Ingvar - Kognitiv neurofysiologi

Maja Jagodic - Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation

Karin Jensen - Smärta och hjärnavbildning

Ingrid Kockum - Genetisk epidemiologi

Eva Kosek - Smärtmekanismer och behandling

Daniel Lundqvist - Kognitiv neurovetenskap

Joana PereiraBrain Connectomics Lab

Fredrik Piehl - Inflammation och neurodegeneration vid CNS-sjukdomar med fokus på MS

Christina Sjöstrand - Neurovaskulära sjukdomar

Stefan Skare - Neuroradiologi - MR fysik

Per Svenningsson - Neurofarmakologi - rörelsesjukdomar

Mikael A. Svensson - Neurokirurgi

Eric ThelinTraumatiska hjärnskador och neuro-monitorering

Centrum för psykiatriforskning

Johan BjurebergMental ohälsa och antisocial utveckling

Marie Dahlin - Suicidförsök och suicid

Anna Falk-Delgado - Kliniska hjärnavbildningsmetoder

Lars Farde - PET

Johan Franck - Behandling av missbruk och beroende

Johanna Gripenberg - STAD

Christer Halldin - PET

Anders HammarbergPsykologisk behandling av beroendetillstånd

Clara Hellner - Mental ohälsa och antisocial utveckling

Katarina HownerForensisk beteende- och neurovetenskap

Nitya Jayaram-LindströmPsykologisk behandling av beroendetillstånd

Erik Jönsson - Psykiatrisk genetik

Viktor Kaldo - Psykologiska interventioner - innovation, förbättring och spridning

Mikael Landén - Tvärdisciplinär klinisk psykiatri

Philip Lindner - Digital psykiatri

Johan Lundberg - Molekylär hjärnavbildning, neuropsykofarmakologi, depressions- och ångestsjukdomar

Tobias Lundgren - Kompetenscentrum för psykoterapi

Thomas MastermanForensisk epidemiologi

David Mataix-Cols - Tvångssyndrom och relaterade tillstånd ur ett livslångt perspektiv

Predrag Petrovic - Kognitiv neuropsykiatri

Christoffer Rahm - Priotab: Perpetrator Prevention - Investigations of Treatments and Biomarkers

Mats Ramstedt - Alkohol- och drogepidemiologi

Christian Rück - Ångest, tvång och genetik

Eva Serlachius - Barn och ungdomspsykiatri

Jari Tiihonen - Psykofarmakologi, schizofreni och drogmissbruk

Andrea Varrone - Molekylär hjärnavbildning av neurodegenerativa sjukdomar

Vladana Vukojević - Experimentell alkohol- och drogberoendeforskning

Avdelningen för psykologi

Erik Andersson - Klinisk psykologi och pedagogik

John Axelsson - Sömn, kognition och hälsa

Richard Bränström - Ojämlikheter i hälsa och minoritetsstress

Pia Enebrink - BUP: Utåtagerande hos barn

Ata Ghaderi - Klinisk psykologi

Petter Gustavsson - Individuella differenser, transitioner och hälsa

Erik Hedman-Lagerlöf - Klinisk psykologi: behandling och bedömning av ångest

Agneta Herlitz - Individuella skillnader i kognition

Emily Holmes - Emotional Mental Imagery Lab (EMIL)

Mats Lekander - Psykoneuroimmunologi

Brjánn Ljótsson - Internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med funktionella buksmärtor och ungdomar som självskadar

Johan Lundström - Multisensorisk neurovetenskap

Bo Melin - Kognitiv epidemiologi

Andreas Olsson - Emotion och social inlärning

Mats J. Olsson - Människans luktperception

Janina Seubert - Näringsneurovetenskap

Lisa Thorell - Kognitiva processer och Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)

Rikard Wicksell  - Beteendemedicin

Avdelningen för ögon och syn

Helder André - Retina

Rune Brautaset - Fysiologisk optik

Maria Kugelberg - Katarakt

Stefan Löfgren - Katarakt

Anders Kvanta - Retina

Tony Pansell - Ögonrörelser och synskador

Stefan Seregard - Okulär onkologi och patologi

Gustav StålhammarOkulär onkologi och patologi

Pete Williams - Glaukom 

Avdelningen för försäkringsmedicin

Emilie Friberg -Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukfrånvaro i förhållande till specifika diagnoser 

Ellenor Mittendorfer-Rutz - Psykisk hälsa och social integration (Mente)

Pia Svedberg - Tvillingstudier av ohälsa och sjukfrånvaro