Forskargruppsledare A-Ö på CNS

Forskargruppsledare och forskningsområde

Avdelningen för neuro

Niaz Ahmed - Stroke - akut intervention och sekundär prevention

Lou Brundin - Stamceller och inflammation

Anna Fogdell-Hahn - Klinisk neuroimmunologi

Peter Fransson - Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur

Tobias Granberg - Neuroradiologi: Neurodegeneration och neuroinflammation

Hans Grönlund - Terapeutisk immundesign

Robert Harris - Immunoterapi

Jan Hillert - Neuroepidemiologi med fokus på Multipel Skleros

Staffan Holmin - Neuroradiologi

Lars Hyllienmark - Klinisk neurofysiologi

Caroline Ingre - ALS

Martin Ingvar - Kognitiv neurofysiologi

Maja Jagodic - Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation

Karin Jensen - Smärta och hjärnavbildning

Ingrid Kockum - Genetisk epidemiologi

Eva Kosek - Smärtmekanismer och behandling

Maria Kristoffersen - Neuroradiologi: Neurodegeneration och neuroinflammation

Predrag Petrovic - Kognitiv neuropsykiatri

Fredrik Piehl - Inflammation och neurodegeneration vid CNS-sjukdomar med fokus på MS

Christina Sjöstrand - Neurovaskulära sjukdomar

Stefan Skare - Neuroradiologi - MR fysik

Per Svenningsson - Neurofarmakologi - rörelsesjukdomar

Mikael A. Svensson - Neurokirurgi

Centrum för psykiatriforskning

Anne H. Berman - Innovativ behandlingsteknologi för alkohol- och drogproblem

Andreas Birgegård - Ätstörningar

Simon Cervenka - Molekylär hjärnavbildning och psykosforskning

Marie Dahlin - Suicidförsök och suicid

Lars Farde - PET

Johan Franck - Behandling av missbruk och beroende

Johanna Gripenberg - STAD

Christer Halldin - PET

Clara Hellner - Mental ohälsa och antisocial utveckling

Yvonne von Hausswolff-Juhlin - Klinisk ätstörningsforskning

Erik Jönsson - Psykiatrisk genetik

Viktor Kaldo - Psykologiska interventioner - innovation, förbättring och spridning

Marianne Kristiansson - Social neurovetenskap, riskbeteende och lagstiftning

Håkan Källmén - STAD

Mikael Landén - Tvärdisciplinär klinisk psykiatri

Johan Lundberg - Molekylär hjärnavbildning, neuropsykofarmakologi, depressions- och ångestsjukdomar

Tobias Lundgren - Kompetenscentrum för psykoterapi

David Mataix-Cols - Ångest, tvångssyndrom och relaterade tillstånd över alla åldrar

Mats Ramstedt - Alkohol- och drogepidemiologi

Christian Rück - Ångest, tvång och genetik

Eva Serlachius - Barn och ungdomspsykiatri

Jari Tiihonen - Psykofarmakologi, schizofreni och drogmissbruk

Andrea Varrone - Molekylär hjärnavbildning av neurodegenerativa sjukdomar

Vladana Vukojević - Experimentell alkohol- och drogberoendeforskning

Avdelningen för psykologi

John Axelsson - Sömn, kognition och hälsa

Richard Bränström - Ojämlikheter i hälsa och minoritetsstress

Pia Enebrink - BUP: Utåtagerande hos barn

Ata Ghaderi - Klinisk psykologi

Petter Gustavsson - Individuella differenser, transitioner och hälsa

Erik Hedman-Lagerlöf - Klinisk psykologi: behandling och bedömning av ångest

Agneta Herlitz - Individuella skillnader i kognition

Emily Holmes - Emotional Mental Imagery Lab (EMIL)

Mats Lekander - Psykoneuroimmunologi

Brjánn Ljótsson - Internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med funktionella buksmärtor och ungdomar som självskadar

Johan Lundström - Multisensorisk neurovetenskap

Bo Melin - Kognitiv epidemiologi

Andreas Olsson - Emotion och social inlärning

Mats J. Olsson - Människans luktperception

Lisa Thorell - Kognitiva processer och Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)

Rikard Wicksell  - Beteendemedicin

Avdelningen för ögon och syn

Rune Brautaset - Fysiologisk optik

Maria Kugelberg - Katarakt

Stefan Löfgren - Katarakt

Anders Kvanta - Retina, ögon onkologi

Tony Pansell - Ögonrörelser och synskador

Stefan Seregard - Retina, ögon onkologi

Pete Williams - Glaukom 

Avdelningen för försäkringsmedicin

Kristina Alexanderson - Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor

Ellenor Mittendorfer-Rutz - Psykisk hälsa och social integration (Mente)

Pia Svedberg - Tvillingstudier av ohälsa och sjukfrånvaro