COMBAT-MS

COMBAT-MS är ett forskningsprojekt med målet att göra en vetenskaplig jämförelse av rituximab och andra behandlingar av multipel skleros (MS). Vi kommer att jämföra rituximab behandling med andra tillgängliga behandlingar för sjukdomen i en långtidsstudie där vi följer upp och samlar in data från MS patienter.

Foto: Eva Helmersson
Horizon Foto: Eva Helmersson