Forskning

Det övergripande målet med vår forskning är att bättre förstå hur emotionell information överförs, lärs in och regleras i sociala situationer. Vi är särskilt intresserade av de neurala mekanismer som ligger bakom responser på hot, aversion och säkerhet, samt hur dessa processer interagerar med social kognition för att ge upphov till beteende.

Vår forskning är inspirerad av ett funktionellt-evolutionärt perspektiv och använder sig av teorier och metoder hämtade från olika forskningsfält såsom kognitiv neurovetenskap, psykofysiologi, socialpsykologi och inlärningsteori.

Forskningsprojekt

  • Grundläggande mekanismer för inlärning av hot och säkerhet (utsläckning)
  • Social inlärning genom t.ex. observation eller instruktion
  • Social interaktion och beslutsfattande
  • Inverkan av social kognition på emotionell inlärning
  • Utveckling av experimentella modeller för inlärning och psykologisk behandling

Kontakta oss

Andreas Olsson

Professor
A Olsson
K8 Klinisk neurovetenskap
AO
Innehållsgranskare:
Felicia Lind
2023-05-23