Katarina Howner

Katarina Howner

Adjungerad Adjunkt | Docent
E-postadress: katarina.howner@ki.se
Besöksadress: Rättsmedicinalverket, Alfred Nobels Allé 41, 14152 Huddinge
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Howner, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är läkare och dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri. Jag
  disputerade 2010 med avhandlingen: /Offenders with mental disorder:
  psychosocial and neurobiological aspects, /Institutionen för klinisk
  neurovetenskap, Karolinska Institutet. Efter disputation har jag fortsatt med
  min forskning vid Karolinska Institutet och sedan november 2021 är jag
  forskargruppsledare. I maj 2022 blev jag docent i psykiatri. Jag är för
  närvarande anställd som överläkare vid Rättsmedicinalverket där jag
  arbetar med rättspsykiatriska undersökningar på halvtid och forskning
  resterande del av tiden. Jag är dock tjänstledig från min kliniska tjänst
  40 % sedan 2021 då jag är direktor för forskarskolan i klinisk
  psykiatri.
  Grundkurs i Kriminologi, Stockholms Universitet, VT 1995
  Läkarutbildningen, Karolinska Institutet 1996-2001
  Läkarlegitimation 2004
  Steg 1 Utbildning kognitiv terapi, Danderyds sjukhus 2008-09
  Med dr, Karolinska Institutet 2010
  Specialist i psykiatri 2013
  Specialist i rättspsykiatri 2018
  Docent i psykiatri, Karolinska Institutet 2022

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde är biologiska korrelat till psykopati och brist på
  empati. Jag har drivit ett post doc-projekt, /Från gen till hjärna –
  olika aspekter av psykopati (GeBra). /Den första delen av projektet/ (GeBra
  I)/ innefattade datainsamling från intagna på klass I anstalter inom
  Kriminalvården och har just avslutats. Den andra delen av projektet /(GeBra
  II) /har justerats och är under uppstart. Denna kommer att innefatta
  hjärnavbildning med avseende på psykopatiska drag enligt den triarkiska
  modellen. Jag leder ytterligare ett forskningsprojekt som är under
  uppstart, /Den triarkiska psykopatimodellen och dess förhållande till
  rädslolöst temperament och empati (TriFE-projektet)./ I denna studie ämnar
  vi undersöka personer som genomgår rättspsykiatrisk undersökning och
  deras förmåga till att tolka känslouttryck och hjärtvariabilitet i
  förhållande till bland annat psykopatiska personlighetsdrag.

Undervisning

 • Jag föreläser återkommande på grundutbildningen för läkare,
  sjuksköterskor, arbetsterapeuter, logopeder och poliser i ämnena
  personlighetssyndrom och rättspsykiatri. Jag håller återkommande en kurs i
  hjärnavbildningstekniker inom forskarskolan i klinisk psykiatri samt en kurs
  i psykopati och PCL-R skattning vid RMV. Jag ger också en ST-kurs i
  rättspsykiatri sedan HT21. Utöver detta föreläser jag återkommande för
  ST-läkare i psykiatri, rättspsykiatri och beroendemedicin.
  Avslutat huvudhandledarskap: PhD Malin Pauli (2020). Avslutat
  bihandledarskap: PhD Karolina Sörman (2015), PhD Shilan Caman
  (2017). Pågående huvudhandledarskap: Hannibal Ölund Aloso (2017-) och
  Ayman Fakih (2019-) vid Karolinska Institutet. Pågående bihandledarskap:
  Anja Fernqvist (2021- ) vid Göteborgs universitet.
  Jag driver tillsammans med kollegan Shilan Caman en populärvetenskaplig
  podcast där vi undersöker psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden:
  ”Det Mörka Psyket” (www.detmorkapsyket.se [1]).
  [1] http://www.detmorkapsyket.se

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Psykiatri, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2010
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI