Pia Enebrink

Pia Enebrink

Universitetslektor | Docent
E-postadress: pia.enebrink@ki.se
Telefon: +46852487738
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Enebrink, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog/psykoterapeut och utbildad klinisk handledare, docent i psykologi och forskargruppsledare vid Avdelningen för Psykologi. Min forskargrupps inriktning är Evidensbaserade insatser: prevention, intervention och implementering. Jag disputerade 2005 på KI och var då även enhetschef för en specialenhet, BUP-SIGNAL, inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. 2008 kom jag till Avdelningen för Psykologi som forskare och lärare till KI:s nystartade psykologprogram, och hade ansvar för att bygga upp de kliniska kurserna. Mellan maj 2018 till mars 2024 var jag avdelningschef vid Avdelningen för Psykologi. 

Forskningsbeskrivning

 • I min forskning utvärderar jag preventiva och behandlande 

 • insatser för barn/ungdomar och deras familjer samt för unga vuxna,  
 • som syftar till att minska risken för psykisk ohälsa, beteendeproblem,  
 • aggressiva och antisociala beteenden, eller självskadebeteenden. 
 • Huvudsakligen utvärderas kognitiva beteendeterapeutiska strategier (KBT), samt insatser baserade på DBT och ACT. En stor del av min 
 • forskning handlar om föräldraskapsstöd. Jag är även intresserad 
 • av emotionsreglering och av att utvärdera effekten av olika 
 • emotionsregleringsstrategier.

Undervisning

 • Jag undervisar på psykologprogrammet på Karolinska institutet sedan 2008. Jag håller för närvarande i en valbar kurs på psykologprogrammet om Emotionsreglering tillsammans med Andreas Olsson, och har omväxlande ansvar för en kurs på termin 9-10, Psykologiska behandlingsmetoder, inklusive psykoterapi, tillsammans med Ata Ghaderi och Brjánn Ljótsson.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetslektor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2017-

Examina och utbildning

 • Docent, Psykologi, Karolinska Institutet, 2016
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2005

Handledare

 • Youstina Demetry, Internet-based psychological interventions for Arabic speaking teenagers, young adults and parents, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI