Pia Enebrink

Pia Enebrink

Universitetslektor | Docent
E-postadress: pia.enebrink@ki.se
Telefon: +46852487738
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Enebrink, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är legitimerad psykolog/psykoterapeut och utbildad klinisk handledare, docent i psykologi och forskargruppsledare vid Avdelningen för Psykologi. Min forskargrupps inriktning är Evidensbaserade insatser: prevention, intervention och implementering. Jag disputerade 2005 på KI och var då även enhetschef för en specialenhet, BUP-SIGNAL, inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. 2008 kom jag till Avdelningen för Psykologi som forskare och lärare till KI:s nystartade psykologprogram, och hade ansvar för att bygga upp de kliniska kurserna. Mellan maj 2018 till mars 2024 var jag avdelningschef vid Avdelningen för Psykologi. 

Forskningsbeskrivning

  • I min forskning utvärderar jag preventiva och behandlande insatser för barn/ungdomar och deras familjer samt för unga vuxna, som syftar till att minska risken för psykisk ohälsa, beteendeproblem, aggressiva och antisociala beteenden, eller självskadebeteenden. Huvudsakligen utvärderas kognitiva beteendeterapeutiska strategier (KBT), samt insatser baserade på DBT och ACT. En stor del av min forskning handlar om föräldraskapsstöd. Jag är även intresserad av emotionsreglering och av att utvärdera effekten av olika emotionsregleringsstrategier.

Undervisning

  • Jag undervisar på psykologprogrammet på Karolinska institutet sedan 2008. Jag håller för närvarande i en valbar kurs på psykologprogrammet om Emotionsreglering tillsammans med Andreas Olsson, och har omväxlande ansvar för en kurs på termin 9-10, Psykologiska behandlingsmetoder, inklusive psykoterapi, tillsammans med Ata Ghaderi och Brjánn Ljótsson.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Universitetslektor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2017-

Examina och utbildning

  • Docent, Psykologi, Karolinska Institutet, 2016
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2005

Handledare

  • Youstina Demetry, Internet-based psychological interventions for Arabic speaking teenagers, young adults and parents, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI