EIMS - Epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för multipel skleros

En nationell studie som undersöker orsakerna till varför människor drabbas av multipel skleros (MS). Det är den största studien hittills i Sverige som studerar både miljöns och genetikens påverkan på uppkomst och förlopp av MS.

Foto: Pixabay
Bild på en maskros Foto: Pixabay
2023-10-09