FAL – Framtidens Akademiska Ledare Nord

FAL Nord - Ett gemensamt chefsprogram inom institutionsgrupp Nord i samarbete med HRA:s ledarutvecklingsfunktion, för att stödja framtida chefer i deras utveckling som ledare vid KI.

dekorativ bild
Illustration till kursen Foto: N/A

Ledarutvecklingsprogrammet FAL Nord som började hösten 2022 och löpte över 4 terminer har nu avslutats.

Syftet med programmet var att: 

  1. stödja lovande chefer i deras utveckling som ledare. 
  2. förbereda deltagarna för framtida ledningsuppdrag på institutions eller organisationsövergripande nivå vid Karolinska Institutet. 
  3. Skapa institutionsövergripande nätverk och kollegialt lärande över verksamhetsgränser.

I programmet deltog medarbetare från Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Institutionen för global folkhälsa (GPH), Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), Institutionen för lärande, informatik, management och etik  (LIME), institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) samt Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK).

illustration av de olika kursmomenten
Illustration av kursmoment Foto: n/a

Respektive institutionsledning nominerade personer vars potential bedömdes kunna optimeras ytterligare med en riktad utbildning fokuserad på de insikter och färdigheter en ledarroll på KI kräver. Stor vikt lades på deltagarnas vilja att satsa tid och energi på programmet och deras vilja att utveckla sig själv och andra.

Under programmet gavs en fördjupning i den operativa styrningen av såväl en institution som KI som lärosäte och myndighet. Stor vikt lades på kommunikation, att leda andra och att leda team. FAL innehöll även omfattande inslag av personlig utveckling samt samarbete och interagerande i gruppen. Programmet gavs på svenska, men fungerade även för den som pratar engelska.

Gruppbild av deltagare FAL Nord
Deltagare på avslutningsdagen Foto: N/A

Vad tyckte deltagarna?

Porträtt av Päivi Östling Foto: Niklas Norberg Wirtén

OnkPat

Päivi Östling - intervjun kommer snart.

Detaljerat kursprogram

AH
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-04-29