Kyla Mckay

Kyla Mckay

Biträdande Lektor
E-postadress: kyla.mckay@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18a, plan 5, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Hillert McKay, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Postdoktor
  *Postdoctoral Research Fellowship Exchange Award* - European Committee for
  Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) – September 2017
  *Postdoctoral Fellowship Award* - Canadian Institutes of Health Research –
  September 2017
  *PhD* in Experimental Medicine - University of British Columbia, Vancouver,
  British Columbia, Canada (June 2017)
  *Bachelor of Science* – Major in Neuroscience - Dalhousie University,
  Halifax, Nova Scotia, Canada (May 2008)

Forskningsbeskrivning

 • Mellan 3 och 10% av personer med MS upplever sina första neurologiska
  symptom i barndomen. Även om det är mindre vanligt än MS hos vuxna, är
  det speciellt problematiskt för patienterna och deras familjer. Det
  generella syftet med den föreslagna forskningen att tillhandahålla
  evidensbaserad information för att hjälpa vid vård av barn med MS och att
  guida framtida observationsstudier genom att i) beskriva demografiska och
  kliniska egenskaper
 • ii) undersöka potentiella miljö- och genetiska
  riskfaktorer, iii) undersöka långsiktiga sociala och ekonomiska
  konsekvenser, iv) undersöka säkerheten och effektiviteten hos MS-specifika
  behandlingar för MS hos barn."

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI