Publikationer och arkiv från enheten för logopedi

Publications
.

Avhandlingar

Avhandlingar från enheten för logopedi

Examensarbeten

Examensarbeten från enheten för logopedi

Vetenskaplig eftermiddag (VetEm) i Logopedi

Nästa vetenskapliga eftermiddag i logopedi äger rum den 19 januari 2024.

Program Vetenskaplig eftermiddag i Logopedi

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar i logopedi

Publikationer

Nyhetsarkiv

Vetenskapligt råd

Docent och leg logoped Per Östberg är utsedd av Socialstyrelsen som vetenskapligt råd inom området Dysfagi – fokus på äldre med funktionsnedsättning. 

Ytterligare en logoped har utsetts som vetenskapligt råd – docent Ulrika Ferm, Göteborg, inom området Kommunikation vid funktionsnedsättning – alternativ och kompletterande kommunikation.