Publikationer och arkiv från enheten för logopedi

Publications
.

Avhandlingar

Avhandlingar från enheten för logopedi

Examensarbeten

Examensarbeten från enheten för logopedi

Masterexamensarbeten

Masterexamensarbeten i logopedi

Vetenskaplig eftermiddag (VetEm) i Logopedi

Nästa vetenskapliga eftermiddag i logopedi äger rum den 20 januari 2023.

Program Vetenskaplig eftermiddag i Logopedi

Viktiga datum och föreläsningar

Öppna föreläsningar

2022

Kommunikation och sväljning vid demens. Program 

Kommunikation vid demens
Christina Samuelsson Professor, leg.logoped

Tugga, äta och svälja vid demens
Kerstin Johansson Adjunkt, leg.logoped

Publikationer

Nyhetsarkiv

Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd

Docent och leg logoped Per Östberg är utsedd av Socialstyrelsen som vetenskapligt råd inom området Dysfagi – fokus på äldre med funktionsnedsättning. 

Ytterligare en logoped har utsetts som vetenskapligt råd – docent Ulrika Ferm, Göteborg, inom området Kommunikation vid funktionsnedsättning – alternativ och kompletterande kommunikation.