Ortopedi

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Ursprungligen utgjordes verksamheten av deformitetsbehandling hos barn. Numera handlar ortopedi om rörelseorganens sjukdomar och skador.

Foto: Staffan Larsson

Nyheter enheten för ortopedi och bioteknik

ortopedi Foto: CLINTEC

Enheten för ortopedi och bioteknologi

ortopedi Foto: CLINTEC

Enheten för ortopedi och bioteknologi