Helena Hybbinette

Helena Hybbinette

Adjungerad Adjunkt
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Logopedexamen vid Uppsala Universitet 2009. Disputerade vid Karolinska
  Institutet i mars 2022 med avhandlingen "Diagnosis and recovery patterns in
  patients with apraxia of speech after stroke”.
  Främsta intresseområde är tal- och språkstörningar efter förvärvad
  hjärnskada. Vid sidan av anknytningen till KI anställd som logoped vid
  Rehabiliteringsmedicinska Universitetssjukhuset Danderyds Sjukhus, där
  verksam som rehab-vårdutvecklare samt med kliniskt arbete.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI