Emilie Hagberg

Emilie Hagberg

Doktorand
E-postadress: emilie.hagberg@ki.se
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand på Enheten för Logopedi sedan maj 2019. Jag utbildade mig
  till logoped vid Karolinska Institutet 2014 och har sedan dess varit
  anställd vid Karolinska Universitetssjukhuset där jag arbetat i Stockholms
  Kraniofaciala Team med barn och ungdomar födda med läpp-käk-gomspalt.

Forskningsbeskrivning

 • *Effekt av behandling på talet hos barn födda med läpp-käk-gomspalt*
  Övergripande syfte* *med projektet är att utvärdera talresultat hos
  patienter med läpp-käk-gomspalt efter kirurgisk behandling av gomspalten
  enligt en två-stegsmetod samt efter logopedisk behandling. Projektet har
  även som syfte att bredda underlag för talbedömning genom att inkludera
  omgivningens uppfattning och barnet egna erfarenheter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Doktorand, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Logopedexamen, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI