Sofia Strömbergsson

Sofia Strömbergsson

Lektor | Docent
Telefon: +46852488953
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

Forskningsbeskrivning

 • Forskar om tal- och språkstörningar hos barn i förskoleåldern. Jag är
  särskilt intresserad av vilka konsekvenser av tal-/språkstörningen i
  barnets vardag. Hur påverkas barnets möjligheter att delta i kommunikativa
  aktiviteter? Och barnets generella välbefinnande? Påverkas detta av vilken
  logopedisk behandling barnet får? Dessa frågor är centrala i projektet
  SPETS [1].
  Ett annat forskningsspår rör hur avvikande tal uppfattas av andra. För att
  undersöka detta har jag och kollegor bland annat genomfört
  lyssnarbedömningar i realtid, där lyssnare trycker på en knapp när de
  reagerar på något i talet som oförståeligt eller på annat sätt
  oväntat. Jag medverkar också i projektet TEFLON [2], där jag och andra
  nordiska forskare utvecklar talteknologi som vi hoppas ska vara till hjälp
  för barn som lär sig de nordiska språken som andraspråk, och för barn
  med talstörning.
  [1] http://ki.se/spets
  [2] https://ki.se/clintec/teflon-teknikunderstodd-intervention-for-barn-med-talstorning

Undervisning

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-
 • Forskarassistent, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2016-2023

Examina och utbildning

 • Docent, Logopedi, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI