Sofia Strömbergsson

Sofia Strömbergsson

Lektor | Docent
Telefon: +46852488953
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i logopedi. Forskar och undervisar om tal- och språkstörningar hos
  barn. Programdirektor för Logopedprogrammet.
  Anställd som biträdande lektor i logopedi vid Enheten för logopedi [1],
  CLINTEC [2], sedan januari 2019. Dessförinnan anställd som forskarassistent
  vid samma enhet.
  Disputerade i april 2014 vid Avdelningen för Tal, Musik och Hörsel [3] på
  KTH, med en avhandling [4]vars tema var avvikande tal hos barn, och hur
  detta uppfattas av vuxna lyssnare och av barnen själva. Har utöver
  logopedexamen (Lund, 2007) även en magisterexamen i språkteknologi
  (Uppsala, 2000).
  [1] https://ki.se/clintec/enheten-for-logopedi
  [2] https://ki.se/clintec
  [3] https://www.kth.se/sv/tmh/division-of-speech-music-and-hearing-1.780110
  [4] http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A705409&
 • amp
 • dswid=-1054

Forskningsbeskrivning

 • Forskar om tal- och språkstörningar hos barn i förskoleåldern. Jag är
  särskilt intresserad av vilka konsekvenser av tal-/språkstörningen i
  barnets vardag. Hur påverkas barnets möjligheter att delta i kommunikativa
  aktiviteter? Och barnets generella välbefinnande? Påverkas detta av vilken
  logopedisk behandling barnet får? Dessa frågor är centrala i projektet
  SPETS [1].
  Ett annat forskningsspår rör hur avvikande tal uppfattas av andra. För att
  undersöka detta har jag och kollegor bland annat genomfört
  lyssnarbedömningar i realtid, där lyssnare trycker på en knapp när de
  reagerar på något i talet som oförståeligt eller på annat sätt
  oväntat. Jag medverkar också i projektet TEFLON [2], där jag och andra
  nordiska forskare utvecklar talteknologi som vi hoppas ska vara till hjälp
  för barn som lär sig de nordiska språken som andraspråk, och för barn
  med talstörning.
  [1] http://ki.se/spets
  [2] https://ki.se/clintec/teflon-teknikunderstodd-intervention-for-barn-med-talstorning

Undervisning

 • Sedan 2016 kursansvarig för och inblandad i utvecklandet av kurser inom
  Logopedprogrammet [1]på KI, framför allt inom området typisk och och
  avvikande tal- och språkutveckling. En del av föreläsningarna finns
  tillgängliga här [2].
  Handleder doktoranderna Anna Nyman [3], Sara Burge [4] och Carla Wikse Barrow
  [5], samt examensarbeten på logopedprogrammet (30 hp, avancerad nivå) och
  masterarbeten i logopedi. Kursansvarig för kursen Dokumentation, bearbetning
  och analys av språkliga data [6].
  Ansvarig för utvecklingsprojekt kring förändring av logopedutbildningingen
  under 2014-2016.
  Under perioden 2014-2016 kursansvarig och gästföreläsare vid Institutionen
  för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.
  [1] https://utbildning.ki.se/program/2lg16-logopedprogrammet
  [2] https://play.ki.se/playlist/dedicated/0_6seuujyv/
  [3] https://medarbetare.ki.se/people/annnym
  [4] https://medarbetare.ki.se/people/saburg
  [5] https://www.su.se/profiles/caba6219-1.418815
  [6] https://utbildning.ki.se/course/2QA261/20-21

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-
 • Forskarassistent, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2016-2023

Examina och utbildning

 • Docent, Logopedi, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI