Sofia Strömbergsson

Sofia Strömbergsson

Lektor | Docent
Telefon: +46852488953
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i logopedi. Forskar och undervisar om tal- och språkstörningar hos 

 • barn. Programdirektor för Logopedprogrammet.
  Anställd som lektor i logopedi vid Enheten för logopedi, CLINTEC, sedan 2023. Dessförinnan anställd som biträdande lektor 
 • vid samma enhet.
  Disputerade i april 2014 vid Avdelningen för Tal, Musik och Hörsel på KTH, med en amp
 • dswid=-1054">avhandling vars tema var avvikande tal hos barn, och hur
  detta uppfattas av vuxna lyssnare och av barnen själva. Har utöver 
 • logopedexamen (Lund, 2007) även en magisterexamen i språkteknologi
  (Uppsala, 2000).

Forskningsbeskrivning

 • Forskar om tal- och språkstörningar hos barn i förskoleåldern. Jag är 

 • särskilt intresserad av vilka konsekvenser av tal-/språkstörningen i 
 • barnets vardag. Hur påverkas barnets möjligheter att delta i kommunikativa 
 • aktiviteter? Och barnets generella välbefinnande? Påverkas detta av vilken 
 • logopedisk behandling barnet får? Dessa frågor är centrala i projektet 
 • SPETS.


  Ett annat forskningsspår rör hur avvikande tal uppfattas av andra. För att undersöka detta har jag och kollegor bland annat genomfört lyssnarbedömningar i realtid, där lyssnare trycker på en knapp när de reagerar på något i talet som oförståeligt eller på annat sätt oväntat. Jag medverkar också i projektet TEFLON, där jag och andra nordiska forskare utvecklar talteknologi som vi hoppas ska vara till hjälp 

 • för barn som lär sig de nordiska språken som andraspråk, och för barn med talstörning.

Undervisning

  • Programdirektor för logopedprogrammet, sedan 2022
  • Ansvarig för hemsidan PUMA - en nationell resurs som ger logopedstudenter och kliniker möjlighet till praktisk färdighetsträning
  • Kursansvarig för flera kurser på logopedprogrammet, t ex 
  • Tal- och språkstörning hos barn och ungdomar 1. (En del av föreläsningarna finns tillgängliga på KI Play.)
  • Handleder doktoranderna Sara Burge och 
  • Carla Wikse 
  • Barrow.
  • Handleder regelbundet examensarbeten på logopedprogrammet (30 hp, avancerad nivå) och masterarbeten i logopedi.
  • Kursansvarig för den fristående kursen 
  • Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data, som senast gavs 2020.
  • Ansvarig för utvecklingsprojekt kring förändring av logopedutbildningingen under 2014-2016.
  • Under perioden 2014-2016 kursansvarig och gästföreläsare vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Docent, Logopedi, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI