Äldre par som sitter vid ett bord och tittar på en bärbar dator.

Nätverket En digital akademi för välfärdsteknik

Medborgarskap, vardagliga aktiviteter och kommunikation för personer med demens

Foto: Getty Images
Kvinna visar äldre kvinna något på en mobiltelefon Foto: Photo by Georg Arthur Pflueger on Unsplash

Workshop

Den Digitala akademin har erhållit planeringsbidrag från FORTE och inom ramen för detta kommer vi under våren och sommaren 2023 att arrangera workshops med brukare, anhöriga och personal inom demensomsorgen där det finns möjlighet att diskutera möjligheter och svårigheter med digital teknik.

Om du är intresserad av att vara med på en sådan workshop är du välkommen att höra av dig till Christina Samuelsson, christina.samuelsson@ki.se eller Sophia Lindeberg, sophia.lindeberg@ki.se

Seminarier

Seminarier från nätverket "En digital akademi för välfärdsteknik: Medborgarskap, vardagliga aktiviteter och kommunikation för personer med demens"

6 september 2022

Möte, heldag.

3-4 maj 2022

Internat på Hotell C med professor Heidi Hamilton, Georgetown University.

Under två dagar i maj hölls nätverkets första internat med fokus på aktiviteter för personer med demens och ny ansökan. Dag ett började med föreläsning med professor Heidi Hamilton, Georgetown University, Washington. Vi vill arbeta för en vidare syn på forskning kring att leva med demens där en större variation av verksamheter och aktiviteter studeras. Detta innebär att vi behöver inkludera olika deltagarstrukturer, aktiviteter och situationer i våra forskningsprojekt. Under dagen väckte professor Hamilton också frågor om hur makt, kontroll och agentskap hanteras i forskningen.

Under dag två ägnade vi oss åt att diskutera framför allt framtida programansökning, men också ansökningar om finansiering av enskilda projekt inom nätverket. Våra gemensamma utgångspunkter är vardagliga aktiviteter för personer med demens, vardagsteknik, kommunikation och interaktion, medborgarskap och delaktighet.

15 februari 2022

Kl.10-12: Tema medborgarskap och demens; planering av vårterminen