Anna Nyman

Anna Nyman

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: anna.nyman@ki.se
Telefon: +46852488910
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • - Adjunkt på Enheten för logopedi.
  - Disputerade 30 september 2022 med avhandlingen /Babbling, speech and
  language in children with neurological disabilities – development,
  validity of measures and effect of intervention. /Avhandlingen finns att
  ladda ner här [1].
  - Klinisk anställning som logoped på Habiliteringscenter Söderstaden,
  Habilitering &
 • Hälsa, Region Stockholm.
  *Forskningsområden:*
  - Tal- och språkutveckling hos barn med medfödda neurologiska
  funktionsnedsättningar som cerebral pares, Downs syndrom och intellektuell
  funktionsnedsättning.
  - Behandling av tal- och språksvårigheter hos barn med cerebral pares.
  - Joller som prediktor för tal- och språksvårigheter hos barn.
  Logopedexamen från Lunds universitet 2008.
  Masterexamen i logopedi från Karolinska Institutet 2015.
  Disputerade vid Karolinska Institutet 2022.
  [1] http://hdl.handle.net/10616/48134

Forskningsbeskrivning

 • *Tal- och språksvårigheter hos barn med Downs syndrom, cerebral pares och
  intellektuell funktionsnedsättning*
  Många barn kan ha svårt att uttrycka sig när de är små, men barn med
  neurologiska funktionsnedsättningar löper en ökad risk för stora och
  varaktiga tal- och språksvårigheter. I mitt avhandlingsprojekt undersöks
  tal- och språkutvecklingen hos en grupp barn med Downs syndrom, cerebral
  pares och intellektuell funktionsnedsättning från 1 till 7 års ålder.
  *Joller som prediktor för tal- och språksvårigheter hos barn *
  Tidigare forskning har visat att hur barn jollrar kan säga något om deras
  kommande tal- och språkutveckling, men för att undersöka detta krävs att
  tillförlitliga och relevanta metoder används för att bedöma joller. I
  mitt avhandlingsprojekt utvärderas olika aspekter av metodologi för
  bedömning av joller.
  *Behandling för små barn med cerebral pares och tal- och
  språksvårigheter*
  Trots att många barn med cerebral pares har tal- och språksvårigheter,
  finns det få studier som utvärderar behandling av svårigheterna
  vetenskapligt. I mitt avhandlingsprojekt ingår en behandlingsstudie där
  effekten av en föräldraimplementerad behandling av små barn med cerebral
  pares och tal- och språksvårigheter undersöks.

Undervisning

 • *Undervisningsområden:*
  - Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
  - Tal- och språkstörningar hos barn med medfödda neurologiska
  funktionsnedsättningar
  - Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation.
  Jag deltar i undervisning på logopedprogrammet i flertalet olika kurser. Jag
  är ansvarig för strimman om alternativ och kompletterande kommunikation
  (AKK). AKK är ett samlingsnamn för olika typer av kommunikationshjälpmedel
  och –metoder som används av personer som inte kan göra sig förstådda
  med tal i den utsträckning de behöver. Jag har kursledaruppdrag för en
  kurs om joller och kommunikationssvårigheter hos små barn samt undervisar
  också om karaktäristik, diagnostik och behandling av tal- och
  språkstörningar vid medfödda neurologiska funktionsnedsättningar.

Artiklar

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI