Enheten för logopedi

Enheten för logopedi

Logopedi beskriver och förklarar olika svårigheter med kommunikation och med att svälja samt vilka följder det kan få för människors hälsa och livskvalitet

Foto: CLINTEC

Aktuellt

Kalender för enheten för logopedi

Nyheter vid enheten för logopedi