pediatrik

Enheten för pediatrik

Sjuka barn angår många
Pediatrik är den specialitet inom medicinen som handlar om spädbarns, barns och ungdomars hälsa och sjukdomar.

Foto: Staffan Larsson

Nyheter och kalenderhändelser för enheten för pediatrik

Kalender, enheten för pediatrik