Division of Renal Medicine

Enheten för medicinska njursjukdomar

Långsam försämring av njurfunktionen kan vara en tickande bomb av framtida ohälsa. Då man räknar med att cirka tio procent av befolkningen har tecken på njursjukdom riskerar denna att bli framtidens folksjukdomar.

Foto: Staffan Larsson

Nyheter för enheten för medicinska njursjukdomar

På gång vid enheten för medicinska njursjukdomar