Ineke Samson

Ineke Samson

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: ineke.samson@ki.se
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • - Adjunkt på Enheten för logopedi.
    - Disputerade 17 november 2022 med avhandlingen /Stuttering in young females
    and males. /Avhandlingen finns att ladda ner här [1]
    - Klinisk anställning som logoped på Logopedkliniken, VO Neurologi,
    Danderyds sjukhus.
    *Forskningsområden*
    Dold stamning hos kvinnor och män
    Könsfördelning bland förskolebarn som stammar som får tillgång till
    logopedisk behandling
    Metoder för att mäta olika aspekter av svårighetsgrad av stamning
    Logopedexamen från Karolinska Institutet år 2003
    Masterexamen i logopedi vid Karolinska Institutet år 2015
    Disputerade vid Karolinska Institutet år 2022
    [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48277

Undervisning

  • Jag deltar i undervisningen på logopedprogrammet vid Karolinska Institutet
    inom området talflytstörningar sedan 2008. I min undervisning ingår
    kunskap om orsaker och förekomst av störningar i talets flyt hos barn och
    vuxna, diagnostik och vilka behandlingsmetoder som finns. Jag har också ett
    pågående undervisningsuppdrag inom området talflytstörningar på
    logopedprogrammet vid Åbo Akademi i Finland.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjungerad Adjunkt, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2025
  • Adjunkt, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023
  • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2015
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2004
  • Logopedexamen, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI