Anita McAllister

Anita McAllister

Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Logoped sedan 1985, disputerade vid KI 1997 inom området röstfunktion och röstproblem hos barn. 2003-2013 lärare vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Startade och ansvarade för logopedutbildningen vid Linköpings universitet mellan 2003 och 2011. Docent i logopedi vid Linköpings universitet 2008 och överflyttad till KI 2014.

  Kliniskt arbete har huvudsakligen inriktats på utredning och behandling av barn med röst-, tal- och oralmotoriska avvikelser.

  Även intresserad av pedagogisk utveckling och interprofessionellt lärande (IPL). Medverkat i vidareutvecklingen av ett internetbaserat verktyg för logopedstudenter, PUMA och i utvecklingen av en interprofessionell dag för alla studenter på KI.

Forskningsbeskrivning

 • Forskningen är inriktad på två områden, dels utredning och bedömningskriterier för barn med olika art och grad av sensomotoriska talsvårigheter och taldyspraxi och dels röstfunktion och röstproblem hos barn relaterat till individuella faktorer och miljöpåverkan.

  Målsättning för aktuella projekt är att:

  utveckla metoder för bedömning av motoriska talstörningar hos barn
  undersöka motoriska avvikelser hos barn med misstänkt respektive diagnostiserad autism
  undersöka äldre post-strokepatienters uppfattning om vårdinsatser och utvärdera behandling vid dysfagi efter stroke https://aldretandvard.ki.se/forskning-vid-act/
  Samverkar med Nordiska forskare kring utveckling av orofacial sensomotorisk bedömning, Nordiskt Orofacialt Test, http://www.mun-h-center.se/information-och-utbildning/not-s/ med Merete Bakke, Tandläkarhögskolan, Danmark, Pamela Åsten, Tako-senter, Norge, Åsa Mogren, Mun-H-Center, Johanna Norderyd, Odontologiskt kompetenscenter, Jönköping
  Medverkar i det nationella kvalitetsregistret CPUP för barn och ungdomar med cerebral pares https://cpup.se/kontakt/styrgrupp/
  Medverkar i ReCov – Rehabilitation and recovery after Covis-19, lett av Docent Malin Nygren Bonnier, https://ki.se/nvs/recov-recovery-and-rehabilitation-after-covid-19

Undervisning

 • Omfattande erfarenhet av undervisning. 

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Logopedi, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI