TEFLON - Teknikunderstödd intervention för barn med talstörning

I detta projekt utvecklar vi ett appbaserat spel, som vi hoppas ska kunna hjälpa barn med talsvårigheter när de tränar på sitt tal. För att utveckla tekniken i spelet, har vi spelat in många olika barn, som talar på många olika sätt. Med hjälp av inspelningarna utvecklar vi den teknik som vi hoppas kan vara till hjälp för andra barn med liknande svårigheter med sitt tal.

Vi har avslutat rekryteringen till TEFLON, och det är inte längre möjligt att prova appen. 

Vi analyserar resultaten för de deltagare som deltagit under hösten 2023, och kommer att publicera resultat här under 2024.  

En del av ett större projekt

Projektet är ett samarbetesprojekt - TEFLON  - med andra nordiska forskare inom psykologi, lingvistik och talteknologi. I Norge och Finland utvecklas en version av appen som forskarna hoppas ska vara till hjälp för barn som lär sig norska och finska som andraspråk. 

Kontakt

Profile image

Magdalena Pettersson

Forskningsassistent

Dokument

SS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-01-02