Hanna Steurer

Hanna Steurer

Doktorand
E-postadress: hanna.steurer@ki.se
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Characterization of speech, communication and cognition along with outcomes
  following intensive intervention in Parkinson’s disease
  Jag är doktorand vid /Enheten för logopedi/ sedan november 2019.
  Halvtidsseminariet genomfördes i mars 2022. Mitt avhandlingsarbete
  undersöker tal, röst och kommunikation samt behandlingseffekter av intensiv
  gruppträning vid Parkinsons sjukdom. Jag är även anställd som logoped på
  /Stockholms Sjukhem/. I min kliniska verksamhet arbetar jag med
  rehabilitering av tal, röst, kommunikation och sväljförmåga efter stroke,
  annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom.
  Antagen till forskarutbildningen, Karolinska Institutet 2019
  Logopedexamen, Karolinska Institutet 2017
  Forskningsförberedande kurser på avancerad nivå i fysiologi och
  farmakologi, Karolinska Institutet 2011
  Kandidatexamen i biomedicin, Karolinska Institutet 2010
  Sommarforskarskola i medicinsk forskning, Karolinska Institutet 2009

Forskningsbeskrivning

 • *Beskrivning av tal, kommunikation och kognition samt utfall efter intensiv
  rehabilitering vid Parkinsons sjukdom*
  Det övergripande syftet med projektet är att undersöka effekterna på tal,
  röst och kommunikation efter intensiv gruppträning för personer med
  Parkinsons sjukdom samt överföring av dessa effekter till naturliga
  situationer. Projektet syftar också till att beskriva relationen mellan
  tal- och röstfunktion, kognitiv status och strukturell och funktionell
  hjärnavbildning hos personer med Parkinsons sjukdom. Utifrån insamlad data
  undersöks också eventuella skillnader i mottaglighet för tal- och
  röstbehandling.
  Doktorandprojektet är en del av ett samarbete mellan /Institutionen//
  //för// //klinisk// //vetenskap//, intervention //och// //teknik// (CLINTEC)
  /och /Institutionen// //för// //Neurobiologi//, //Vårdvetenskap// //och//
  //Samhälle// (NVS) /på KI, och är integrerat i ett pågående större
  projekt (BETA-PD) som delvis är knutet till Stockholms Sjukhem.
  Läs mer om det övergripande projektet
  på: https://www.stockholmssjukhem.se/topplankar/forskning-och-utbildning/pagaende-forskning/parkinsons-sjukdom-vad-hander-i-hjarnan-vid-traning

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Logopedexamen, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI