Erika Bergström Börlin

Erika Bergström Börlin

Doktorand
Besöksadress: Blickagången 9 A, Enheten för logopedi F67, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Logopedi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad logoped sedan 2016 och doktorand vid Enheten för
  logopedi, CLINTEC sedan december 2021. Jag är anställd vid Medicinsk
  enhet Logopedi vid Karolinska universitetssjukhuset där jag, parallellt med
  forskarstudierna arbetar som logoped. Min inriktning inom det kliniska
  arbetet är utredning, bedömning och behandling av olika röststörningar
  och i huvudsak röst och kommunikation hos transpersoner med könsdysfori.
  Pris för bästa examensarbete inom röstområdet 2017, Röstfonden och
  Patricia Grammings minnesfond.
  Antagen till forskarutbildning, Karolinska Institutet 2021
  Logopedexamen, Karolinska Institutet 2016

Forskningsbeskrivning

 • Mitt doktorandprojekt "Bedömning och intervention av svåra
  röststörningar" inkluderar forskning om röststörningar pga kroniska
  stämbandsskador och röststörningar efter sköldkörtelkirurgi.
  Ärrskador på stämband ger ofta svår, kronisk dysfoni och för närvarande
  saknas effektiv behandling. Kombinerad behandling med stämbandskirurgi och
  lokal injektion med Mesenkymala stromaceller (MSC), en typ av stamceller, som
  har visats kunna dämpa inflammation och stimulera till att frisk vävnad
  bildas, har visat lovande resultat gällande minskade röstbesvär och
  förbättrad röstfunktion i en studie med 16 patienter (Hertegård,
  Nagubothy, Malmström &
 • LeBlanc, 2020) men fler studier behövs för att
  kunna utvärdera behandlingseffekten.
  Sköldkörtelkirurgi är förenat med risker för rösten såsom
  stämbandsförlamning till följd av skada på Nervus laryngeus recurrens
  (NLR). Tidigare studier har även visat att patienter upplever röstproblem
  och kan drabbas av kraftigt nedsatt frekvensomfång efter operation utan
  påvisad nervskada. Idag saknas kunskap om förekomst och orsakerna till
  dessa problem, och om röstpåverkan kvarstår på lång sikt. Det saknas
  även ett självskattningsformulär på svenska för patientgruppen och som
  fångar röstbesvär de kan ha.
  Projektet har ett övergripande mål att förbättra röstrelaterad vård
  för patienter genom att: 1) att utvärdera behandlingseffekten av
  stämbandskirurgi och injektion med Mesenkymala stromaceller hos patienter
  med kroniska ärrskador och svår dysfoni samt 2) undersöka förekomst av
  dysfoni och stämbandsförlamning och incidensen för långvariga
  röstproblem efter sköldkörtelkirurgi (utan skada på NLR) samt att
  utveckla och validera ett självskattningsformulär för patientgruppen.

Anställningar

 • Doktorand, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Logopedexamen, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI