Öppna föreläsningar vid enheten för logopedi

Voxlog i undervisningssituation

2022

Kommunikation och sväljning vid demens. Program 

Kommunikation vid demens
Christina Samuelsson Professor, leg.logoped

Tugga, äta och svälja vid demens
Kerstin Johansson Adjunkt, leg.logoped

2020

Äta och prata efter stroke? Program

Tugga, äta och svälja efter stroke
Kerstin Johansson Adjunkt, leg. logoped

Tal, språk och kommunikation efter stroke
Ellika Schalling Lektor, leg. logoped

För äldre föreläsningar eller program, 
vänligen kontakta administrationen på enheten.

CS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-23