Forskarutbildning i logopedi

This page in English

Forskarutbildning

Forskarutbildningen i logopedi leder till examen på forskarnivå, antingen (licentiat- eller doktorsexamen). Behörig att antas till forskarutbildning vid KI är den som har en examen på avancerad nivå år 1, t ex Logopedexamen. I en doktorsexamen ingår förutom avhandlingen kurser på forskarnivå om minst 30 hp, varav en del är obligatoriska.
Tidigare avhandlingar i Logopedi vid KI finns listade här.
 

Från och med 1 januari 2016 har forskarutbildningsprogrammet HÖST gått upp i Neurovetenskap


A - H

 
Lovisa Femrell

Lovisa Femrell, leg. logoped

lovisa.femrell@ki.se

Helena Hybbinette

Helena Hybbinette, leg. logoped

helena.hybbinette@ki.se

I - P

 
Joakim Gustafsson

Joakim Körner Gustafsson, leg. logoped

joakim.gustafsson@ki.se

Marion Lieberman Marion Lieberman, leg. logoped

marion.lieberman@ki.se
Ann Malmenholt, leg. logoped, M Sc

ann.malmenholt@ki.se
Åsa Mogren Åsa Mogren, leg. logoped

asa.mogren@ki.se
Anna Nyman Anna Nyman, leg. logoped

anna.nyman@ki.se
Anna Persson Anna Persson, M. Ed.

anna.persson.3@ki.se

Q - Ö

 
Susanne Rex Susanne Rex, leg. logoped

susanne.rex@ki.se
Ineke Samson Ineke Samson, leg. logoped

ineke.samson@ki.se
Fredrik Sans Fredrik Sand, leg. logoped

fredrik.sand@ki.se
Sara Stormoen Sara Stormoen, leg. logoped

sara.stormoen@ki.se
Liv Tahlén Liv Thalén, leg. logoped

liv.thalen@ki.se

Logopedi