Skip to main content

Forskarutbildning i logopedi

Forskarutbildning - logopedi
-

 

Forskarutbildningen i logopedi leder till examen på forskarnivå, antingen (licentiat- eller doktorsexamen). Behörig att antas till forskarutbildning vid KI är den som har en examen på avancerad nivå år 1, t ex Logopedexamen. I en doktorsexamen ingår förutom avhandlingen kurser på forskarnivå om minst 30 hp, varav en del är obligatoriska.

Tidigare avhandlingar i Logopedi vid KI finns listade här.

Från och med 1 januari 2016 har forskarutbildningsprogrammet HÖST gått upp i Neurovetenskap

Helena Hybbinette

Forskarstuderande

Joakim Gustafsson

Forskarstuderande

Marion Lieberman

Forskarstuderande

Anna Malmerfelt

Anknuten

Åsa Mogren

Forskarstuderande

Anna Nyman

Forskarstuderande

Anna Persson

Forskarstuderande

Susanne Rex

Forskarstuderande

Ineke Samson

Forskarstuderande

Fredrik Santoft

Anknuten