Forskarutbildning i logopedi

Forskarutbildningen i logopedi leder till examen på forskarnivå, antingen licentiat- eller doktorsexamen.

Foto: Shutterstock

Behörig att antas till forskarutbildning vid KI är den som har en examen på avancerad nivå år 1, t ex Logopedexamen. I en doktorsexamen ingår förutom avhandlingen kurser på forskarnivå om minst 30 hp, varav en del är obligatoriska.

Från och med 1 januari 2016 har forskarutbildningsprogrammet HÖST gått upp i Neurovetenskap

Avhandlingar i logopedi

Tidigare avhandlingar i Logopedi vid KI finns listade här.

Doktorander vid enheten

Erika Bergström-Börlin

Assessment and intervention of severe voice disorders

Sara Burge

Specialist preschool as an intervention model – inventorying the effects and accessibility for children with severe developmental language disorders
0739047729

Fredrik Sand

Doktorand
CS
Innehållsgranskare:
2023-01-18