Forskning vid enheten för logopedi

Vår forskning är inriktad på kommunikation genom hela livsspannet.

Forskning vid enheten för logopedi

Vår forskning är inriktad på kommunikation genom hela livsspannet. Vi fokuserar bland annat på faktorer som påverkar den allra tidigaste talutvecklingen till digital teknik för talträning hos barn, skrivförmågan hos ungdomar med språkstörning (DLD) eller ADHD och kommunikationsstöd vid demens. Ett annat av våra forskningsområden är sväljsvårigheter eller dysfagi: Vi använder ungefär samma organ när vi äter som när vi talar!

Vi samarbetar med forskare i andra discipliner som lingvistik, pedagogik och psykologi. Våra forskare ingår också i nätverk såväl nationellt som internationellt. Forskningen är i stor utsträckning kliniskt förankrad framför allt i verksamheter vid Karolinska Universitetssjukhuset, där vi särskilt nära samarbetar med Medicinsk enhet Logopedi. Flera av våra forskare har kombinerade anställningar som logopeder vid Karolinska Universitetssjukhuset.