Forskarutbildning i logopedi

Forskarutbildningen i logopedi leder till examen på forskarnivå, antingen licentiat- eller doktorsexamen.

Behörig att antas till forskarutbildning vid KI är den som har en examen på avancerad nivå år 1, t ex logopedexamen. I en doktorsexamen ingår förutom avhandlingen kurser på forskarnivå om minst 30 hp, varav en del är obligatoriska.

Från och med 1 januari 2016 har forskarutbildningsprogrammet HÖST gått upp i Neurovetenskap

Avhandlingar i logopedi

Tidigare avhandlingar i logopedi vid KI finns listade här.

Doktorander vid enheten

Profile image

Erika Bergström Börlin

Assessment and intervention of severe voice disorders
Profile image

Sara Burge

Specialist preschool as an intervention model – inventorying the effects and accessibility for children with severe developmental language disorders
CS
Innehållsgranskare:
2024-03-28