MTC forskare A-Ö

Förteckning över forskare A-Ö inom Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

A-E

PI: Jan Albert
Jan Albert Group: HIV and enterovirus evolution and spread
Plats: Karolinska universitetssjukhuset

PI: Tobias Allander
Tobias Allander Group: Clinical Virology and Virus Discovery
Plats: Karolinska universitetssjukhuset

PI: Marie Arsenian Henriksson
Marie Arsenian Henriksson Group: Neural differentiation as a strategy for neuroblastoma treatment
Plats: Biomedicum, 7B

PI: Magda Bienko
Magda Bienko Group: Quantitative Biology of the Nucleus
Plats: SciLifeLab

Projektledare: Annelie Brauner
Inom Martin Rottenberg Group

PI: Yihai Cao
Yihai Cao Group: Angiogenesis, Cancer, Metabolic disease, Cardiovascular disease, Eye disease
Plats: Biomedicum, 8C

PI: Francesca Chiodi
Francesca Chiodi Group: Mechanism of B and T cell death during HIV infection
Plats: Biomedicum, 9C

PI: Jonathan Coquet
Jonathan Coquet Group: Laboratory of Lymphocyte Differentiation
Plats: Biomedicum, 7C

Teamledare: Nicola Crosetto
Inom Magda Bienko Group
Plats: SciLifeLab

Teamledare: Pia Dosenovic
Inom Lisa Westerberg Group
Plats: Biomedicum, 7C

PI: Juan Du
Juan Du Lab
Inom Lars Engstrands Group
Plats: Biomedicum, 8C

PI: Lars Engstrand
Lars Engstrand Group: Translational Microbiome Research and Pandemic Preparedness
Plats: Biomedicum, 8A 

PI: Ingemar Ernberg

F-L

PI: Pedro Gil
Inom Parasitology Division
Plats: 9C

PI: Birgitta Henriques-Normark
Birgitta Henriques-Normark Group
Plats: Biomedicum, 5A

Teamledare: Akira Kaneko
Inom Parasitology Division
Plats: Biomedicum, 9C

PI: Mikael Karlsson
Mikael Karlsson Group: B Cells and Autoinflammation
Plats: Biomedicum, 7C

PI: Gunilla Karlsson Hedestam
Gunilla Karlsson Hedestam Group: Genetic Basis for B Cell Recognition and Function
Plats: Biomedicum, 7C

PI: Claudia Kutter
Kutter group: Regulatory transcriptions
Plats: SciLifeLab

Professor Emeritus Klas Kärre
Klas Kärre Group: NK Cell Recognition
Plats: Biomedicum, 9C

PI: Sonia Lain
Sonia Lain Group: Discovery and Elucidation of the mechanisms of Action of Tumour Selective Compunds
Plats: Biomedicum, 7B

Projektledare: Michael Landreh
Inom Marie Arsenian Henriksson Group
Plats: Biomedicum, 9C

Projektledare: David Lane
Inom Marie Arsenian Henriksson Group
Plats: Biomedicum, 7B

PI: Lars-Gunnar Larsson
Inom Wilhelm lab
Plats: Biomedicum, 9C

PI: Kaisa Lehti
Kaisa Lehti Group: Tumor Cell – Microenvironment Communication in Cander Invasion, Metastasis and Drug Resistance
Plats: Biomedicum, 7B

Projektledare: Edmund Loh
Inom Birgitta Henriques-Normark Group
Plats: Biomedicum, 5A

M-R

Teamleader: Itziar Martinez Gonzalez
Inom Jonathan Coquet Group
Plats: Biomedicum, 7C

PI: Gerald McInerney
Gerald McInerney Group: Regulation of Gene Expression during Viral Infection
Plats: Biomedicum, 7C

PI: Benjamin Murrell
Plats: Biomedicum, 7C

Projektledare: Elisabeth Lissa Norin
Inom Åsa Sjöling Group

PI: Susanne Nylén
Susanne Nylén Group
Plats: Biomedicum, 9C

Projektledare: Manuel Patarroyo
Inom Marie Arsenian Henriksson Group
Plats: Biomedicum, 7B

PI: Vicent Pelechano
Vicent Pelechano Group: Transcriptional Basis of Non-Genetic Cellular Heterogeneity
Plats: SciLifeLab

PI: Mikael Rhen
Inom Birgitta Henriques-Normark Group
Plats: Biomedicum, 9C

Teamledare: Ulf Ribacke
Inom Parasitology Division
Plats: Biomedicum, 9C

PI: Antonio Rothfuchs
Antonio Rothfuchs Group: Immmunology and Aerobiology of Mycobacteria
Plats: Biomedicum, 9C

PI: Martin Rottenberg
Martin Rottenberg Group: Intracellular Mycobacterium Tuberculosis
Plats: Biomedicum, 9C

PI: Ute Römling
Inom grupp Intracellular Mycobacterium Tuberculosis
Plats: Biomedicum, 8C

S-Ö

PI: Galina Selivanova
Galina Selivanova Group: Development of small molecules restoring the tumor suppression functions of p53
Plats: Biomedicum, 8C

PI: Åsa Sjöling
Åsa Sjöling Group
Plats: Biomedicum, 8D

Projektledare: Georgios Sotiriou
Inom Birgitta Henriques Normark Group
Plats: Biomedicum, 5A

Professor Mats Wahlgren
Mats Wahlgren Group: Biology of Plasmodium Falciparum
Plats: Biomedicum, 9C

PI: Lisa Westerberg
Lisa Westerberg Group: Immunodeficiency Diseases
Plats: Biomedicum, 7C

PI: Margareta Wilhelm
Wilhelm lab: Mechanisms regulating tumor development and tumor microenvironment
Plats: Biomedicum, 7B

PI: Valtteri Wirta
Clinical Genomics Stockholm
Plats: SciLifeLab

GM
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-04-29