Illustration av virus, dna och sprutor - symboliserar de nya vaccinerna mot corona.

Forskning vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Vid institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi arbetar forskare inom ett brett spektrum av områden inom immunologi, infektionsbiologi och cell- och tumörbiologi. Vi bedriver forskning för att utforska och förstå den molekylära grunden för infektionssjukdomar och cancer och tillhörande immunologiska svar.

Foto: Public Domain

Core faciliteter

Forskningsnätverk

Senaste forskningsnytt

Kommande aktiviteter