Forskargruppsledare på Labmed (A-Ö)

Våra forskargrupper består av forskargruppsledare och forskare med hög kompetens inom en rad olika områden inom medicinsk vetenskap. Läs mer om deras arbete genom att klicka på respektive forskargrupp. Vill du veta mer om en forskargruppsledare, klicka på aktuellt namn i listan.

A-C

Forskargruppsledare på Labmed A-C
Gruppledare Forskargrupp Forskningsområden
Mikael Altun Avdelningen för klinisk fysiologi Fysiologi, Metabolism, Cell- & vävnadsbiologi
Peter Bergman Forskargrupp Bergman - AMP-gruppen Infektion, Inflammation, immunologi
Ingemar Björkhem Ingemar Björkhem och Ulf Diczfalusys forskning Cancer, Cell- & vävnadsbiologi
Mikael Björnstedt Mikael Björnstedts forskargrupp Cancer, Cell- och vävnadsbiologi, Klinisk farmakologi och toxikologi, Patologi
Mattias Carlsten Mattias Carlstens forskargrupp Cancer
Ping Chen Research group - Ping Chen

D-F

Forskargruppsledare på Labmed D-F
Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Ulf Diczfalusy Ingemar Björkhem och Ulf Diczfalusys forskning Cancer, Cell- & vävnadsbiologi
Lena Ekström Lena Ekströms forskargrupp Farmakologi, Cell- & vävnadsbiologi, Metabolism
Samir EL Andaloussi Samir EL Andaloussis forskargrupp (endast på engelska) Immun- och genterapi, Cell- & vävnadsbiologi
Erik Eliasson Erik Eliassons forskargrupp Farmakologi, Cancer, Infektion
Jonas Fuxe Jonas Fuxe research group Cancer, Patologi

G-I

Forskargruppsledare på Labmed G-I
Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Ann Gardulf Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi Immunologi, Immun- och Genterapi, immunbristsjukdomar, vårdvetenskap
Christian Giske Christian Giskes forskargrupp (endast på engelska) Infektion
Roberto Gramignoli
Thomas Gustafsson Avdelningen för klinisk fysiologi Fysiologi, Metabolism, Cell- & vävnadsbiologi
Moustapha Hassan Enheten för Experimentell cancermedicin Cancer, Cell- & vävnadsbiologi, farmakologi
Anders Helander Anders Helanders forskning Farmakologi, Metabolism

J-L

Forskargruppsledare på Labmed J-L
Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Helen Kaipe Helen Kaipes forskargrupp Immunologi, Cell- & vävnadsbiologi, Immun- och Genterapi
Anna Karlsson Anna Karlssons forskargrupp Infektion, Cell- & vävnadsbiologi, Immun- och Genterapi, Genomik
Annika Karlsson Annika Karlssons forskargrupp Infektion, Immunologi
Katarina Le Blanc Katarina Le Blancs forskargrupp

M-O

Forskargruppsledare på Labmed M-O
Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Stephan Mielke Stephan Mielkes grupp (endast på engelska) Cancer
Ali Mirazimi Ali Mirazimis grupp (endast på engelska) Infektion
Anders Mutvei Forskargrupp - Anders Mutvei Cancer
Robert Månsson Robert Månssons grupp (endast på engelska)
Ujjwal Neogi The Systems Virology Lab (endast på engelska) Infektion, Cell- & vävnadsbiologi, Genomik
Joel Nordin Forskargrupp - Joel Nordin Immun- och genterapi, Cell- & vävnadsbiologi

P-R

Forskargruppsledare på Labmed P-R
Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Caroline Palm Apergi Caroline Palm Apergis grupp (endast på engelska) Cancer
Paolo Parini
Jaakko Patrakka Jaakko Patrakkas grupp (endast på engelska) Cell- & vävnadsbiologi, Patologi

S-U

Forskargruppsledare på Labmed S-U
Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Birgitta Sander Birgitta Sander & Birger Christenssons forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Dhifaf Sarhan Tumor Immunology and Immunotherapy Group Immun- och Genterapi, Cancer, Immunologi
Matti Sällberg VIVAC forskargrupp: Vacciner och immunterapier mot virus och cancer Infektion, Immun- och Genterapi, Cancer
Margaret Sällberg Chen
Anders Sönnerborg Anders Sönnerborgs forskargrupp (endast på engelska) Infektion, Immun- och Genterapi, Cell- & vävnadsbiologi

V-Ö

Forskargruppsledare på Labmed V-Ö
Gruppledare Forskargrupp Forskningsområden
Sara Windahl Sara Windahls forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Anthony Wright Forskargruppen för Cancer Evolution Cancer, Cell- & vävnadsbiologi
Rula Zain-Luqman Enheten för Molekylär cellbiologi och genterapi forskning Cell- & vävnadsbiologi, Immun- och Genterapi, Immunologi
Volkan Öcenzi Volkan Özencis forskargrupp
JF
Innehållsgranskare:
2024-05-28