Forskning på institutionen för laboratoriemedicin

Vår forskning skall gynna människors hälsa. Verksamheten är bred och spänner från basal grundforskning till förbättrad diagnostik, men gemensamt är att den skall främja människors hälsa på kort och lång sikt.