Ann Gardulf

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: ann.gardulf@ki.se
Besöksadress: ,
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 BCM Zain, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Jag är forskare och lärare med mer än 30 års erfarenhet. Min forskning handlar om behandling av antikroppsbrister och vård av patienter och familjer. Jag forskar också om sjuksköterskestudenters och legitimerade sjuksköterskors självrapporterade kompetens. Jag har min doktorsexamen från Karolinska Institutet där jag är docent vid Institutionen för laboratoriemedicin. Jag är också professor vid Inland Norway University of Applied Sciences i Norge.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör behandling av antikroppsbrister med immunglobuliner. Jag utvecklade redan i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet snabba subkutana infusioner av immunglobuliner som substitutionsbehandling vid symptomgivande antikroppsbrister. Jag såg också möjligheten att utbilda och träna patienterna så att de kunde behandla sig med de subkutana infusionerna hemma istället för att behöva besöka ett sjukhus en gång i veckan. Detta innebar ett paradigmskifte för vården. Många studier av mig och andra forskare har visat hur viktig egenbehandling i hemmet är för vuxna patienter och barn och deras föräldrar för en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. Den subkutana infusionsmetoden och självinfusioner hemma är idag den dominerande terapimetoden i många länder. Jag är en av grundarna av den internationella 'Nursing Group for Immunodeficiency' (https://ingid.org).
  Jag har också blivit intresserad av kompetens bland sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor och jag är en av forskarna bakom den ofta använda ‘Nurse Professional Competence Scale’ (https://npcresearchgroup.com).

Undervisning

 • Jag tycker väldigt mycket om att undervisa och jag har utbildat studenter och personal i 30 år i klinisk immunologi, primär immunbrist och vård av patienter med dessa tillstånd.

  Jag har varit handledare för flera doktorander.

  För närvarande handleder jag en doktorand och en masterstudent. Som lärare ansvarar jag för att lära masterstudenter om forskningsmetoder.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, omvårdnadsvetenskap, Karolinska institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI