Forskargrupp - Lena Ekström

Vi gör studier kring doping och läkemedelsmetabolism.

Vi studerar hur olika doser och administrationsvägar av dopingklassade läkemedel/substanser, kön, genetiska variationer, användning av mediciner etc kan påverka ett dopingtest. Vi har tex visat att individer som saknar genen (och enzymet) för UGT2B17 utsöndrar väldigt låga koncentrationer av testosteron i urinen jämfört med de som har enzymet. För att detektera om någon har dopat sig med testosteron mäter man urinkoncentrationer av både testosteron (T) och dess epimer epitestosteron (E) i en kvot (T/E kvot). De som saknar UGT2B17 enzymet kommer inte upp i de populationssatta T/E gränsvärden som satts för att detektera om någon positiv, och kan således undkomma ett dopingtest. Vi har också sett att med T/E kvoten missar man att identifiera testosteronintag hos kvinnor. Elitidrottares steroidnivåer följs longitudinellt i ett biologiskt pass som räknar ut individuella gränsvärden. Dessa gränsvärden är större hos kvinnor pga hormonella variationer under menscykeln. Graviditet, och p-pilleranvändning är andra faktorer som påverkar tolkning av passresultaten.

En framtida teststrategi kan vara att i passet även lägga till testosteronkoncentrationer i serum (och andra steroider). Studier pågår där vi studerar hur serumnivåerna påverkas av naturliga variationer hos framför allt kvinnor. Vi studerar om tillägg av olika konjugerade metaboliter i urin och serum kan öka chanserna att identifiera testosterondoping. Vi studerar också möjligheten att använda på filterpapper torkade blodfläckar som matrix inom steroid, tillväxthormon och erytropoetin (EPO) doping. Och om det är möjligt att identifiera esterformer av olika steroidpreparat i blodet.

Förutom att förbättra dopingtester bedriver vi även forskning där biverkningar av anabola androgena steroider (AAS) studeras, i både friska försökspersoner (låga doser, singeldos) och i individer som själv-rapporterar användning av AAS. Vi kartlägger också vilka AAS och andra anabola preparat som är populära att missbruka i samhället.

Forskargruppsledare Lena Ekström

Profile image

Lena Ekström

Adjungerad Professor

Gruppmedlemmar

Doktorander (huvudhandledare)

Licentiater (huvudhandledare)

Alexander Andersson

Kim Pettersson-Bohlin

Forskningstekniker

  • Genotypning
  • Kvantitativ PCR (gene expression, miRNA)
  • ELISA
  • Western blot
  • LC-MS/MS and GC-MS/MS

Externa bidragsgivare

Swedish National Centre for Research in Sports, Partnership for clean competition (PCC).

Undervisningsuppdrag

Pharmacology, 7.5 Credits, semester 6, BMA.

Utvalda publikationer

Studies of athlete biological passport biomarkers and clinical parameters in male and female users of anabolic androgenic steroids and other doping agents.
Börjesson A, Lehtihet M, Andersson A, Dahl ML, Vicente V, Ericsson M, Ekström L
Drug Test Anal 2020 Apr;12(4):514-523

Longitudinally monitoring of P-III-NP, IGF-I, and GH-2000 score increases the probability of detecting two weeks' administration of low-dose recombinant growth hormone compared to GH-2000 decision limit and GH isoform test and micro RNA markers.
Lehtihet M, Bhuiyan H, Dalby A, Ericsson M, Ekström L
Drug Test Anal 2019 Mar;11(3):411-421

Urinary steroid profile in relation to the menstrual cycle.
Schulze J, Suominen T, Bergström H, Ericsson M, Björkhem Bergman L, Ekström L
Drug Test Anal 2021 Mar;13(3):550-557

Sensitivity of doping biomarkers after administration of a single dose testosterone gel.
Mullen J, Börjesson A, Hopcraft O, Schulze JJ, Ericsson M, Rane A, Lehtihet M, Ekström L
Drug Test Anal 2018 May;10(5):839-848

Recruitment to doping and help-seeking behavior of eight female AAS users.
Börjesson A, Gårevik N, Dahl ML, Rane A, Ekström L
Subst Abuse Treat Prev Policy 2016 Mar;11():11