Forskargruppsledare på Labmed (A-Ö)

Våra forskargrupper består av forskargruppsledare och forskare med hög kompetens inom en rad olika områden inom medicinsk vetenskap. Läs mer om deras arbete genom att klicka på respektive forskargrupp. Vill du veta mer om en forskargruppsledare, klicka på aktuellt namn i listan.

A-C

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområden
Eleni Aklillu Eleni Aklillus forskargrupp (endast på engelska) Farmakologi, Metabolism, Global hälsa, Farmakogenetik
Mikael Altun Avdelningen för klinisk fysiologi Fysiologi, Metabolism, Cell- & vävnadsbiologi
Göran Andersson Göran Anderssons forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Peter Bergman Forskargrupp Bergman/Agerberth - AMP-gruppen Infektion, Inflammation, immunologi
Ingemar Björkhem Ingemar Björkhem & Ulf Diczfalusys forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi
Mikael Björnstedt Mikael Björnstedts forskargrupp Cancer, Cell- och vävnadsbiologi, Klinisk farmakologi och toxikologi, Patologi
Ulf Diczfalusy Ingemar Björkhem & Ulf Diczfalusys forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi

D-F

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Joakim Dillner Joakim Dillners forskargrupp Infektion, Cancer, Genomik, Patologi
Katalin Dobra Katalin Dobras forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Lena Ekström Lena Ekströms forskargrupp Farmakologi, Cell- & vävnadsbiologi, Metabolism
Samir EL Andaloussi Samir EL Andaloussis forskargrupp (endast på engelska) Immun- och genterapi, Cell- & vävnadsbiologi
Jonas Fuxe Jonas Fuxe research group Cancer, Patologi

G-I

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Ann Gardulf Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi Immunologi, Immun- och Genterapi, immunbristsjukdomar, vårdvetenskap
Christian Giske Christian Giskes forskargrupp (endast på engelska) Infektion
Roberto Gramignoli
Thomas Gustafsson Avdelningen för klinisk fysiologi Fysiologi, Metabolism, Cell- & vävnadsbiologi
Anders Helander Anders Helanders forskning Farmakologi, Metabolism

J-L

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Helen Kaipe Helen Kaipes forskargrupp Immunologi, Cell- & vävnadsbiologi, Immun- och Genterapi
Anna Karlsson Anna Karlssons forskargrupp Infektion, Cell- & vävnadsbiologi, Immun- och Genterapi, Genomik
Annika Karlsson Annika Karlssons forskargrupp Infektion, Immunologi
Katarina Le Blanc Katarina Le Blancs forskargrupp

M-O

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Ali Mirazimi Ali Mirazimis grupp (endast på engelska) Infektion
Robert Månsson Robert Månssons grupp (endast på engelska)
Ujjwal Neogi The Systems Virology Lab (endast på engelska) Infektion, Cell- & vävnadsbiologi, Genomik
Tuomas Näreoja Tuomas Näreojas grupp Patologi, Cell- & vävnadsbiologi, Immunologi

P-R

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Caroline Palm Apergi Caroline Palm Apergis grupp (endast på engelska) Cancer
Nikos Papadogiannakis
Paolo Parini
Jaakko Patrakka Jaakko Patrakkas grupp (endast på engelska) Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Anders Rane Anders Ranes forskargrupp Farmakologi, Metabolism, Genomik, Cell- & vävnadsbiologi

S-U

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Birgitta Sander Birgitta Sander & Birger Christenssons forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Dhifaf Sarhan Dhifaf Sarhans forskargrupp Immun- och Genterapi, Cancer, Immunologi
Karin Sundström Karin Sundströms forskargrupp Cancer, Infektion, Patologi
Matti Sällberg VIVAC forskargrupp: Vacciner och immunterapier mot virus och cancer Infektion, Immun- och Genterapi, Cancer
Anders Sönnerborg Anders Sönnerborgs forskargrupp (endast på engelska) Infektion, Immun- och Genterapi, Cell- & vävnadsbiologi

V-Ö

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområden
Anthony Wright Forskargruppen för Cancer Evolution Cancer, Cell- & vävnadsbiologi
Rula Zain-Luqman Enheten för Molekylär cellbiologi och genterapi forskning Cell- & vävnadsbiologi, Immun- och Genterapi, Immunologi
Volkan Öcenzi Volkan Özencis forskargrupp