Forskargruppsledare A-Ö

This page in English

Våra forskargrupper består av forskargruppsledare och forskare med hög kompetens inom en rad olika områden inom medicinsk vetenskap. Läs mer om deras arbete genom att klicka på respektive forskargrupp. Vill du veta mer om en forskargruppsledare, klicka på aktuellt namn i listan.

A-C 

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Birgitta Agerberth Forskargrupp Bergman/Agerberth - AMP-gruppen Infektion, Inflammation, immunologi
Eleni Aklillu Eleni Aklillus forskargrupp (endast på engelska) Farmakologi, Metabolism, Global hälsa, Farmakogenetik
Göran Andersson Göran Anderssons forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Peter Bergman Forskargrupp Bergman/Agerberth - AMP-gruppen Infektion, Inflammation, immunologi
Ingemar Björkhem Ingemar Björkhem & Ulf Diczfalusys forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi
Mikael Björnstedt Mikael Björnstedts forskargrupp Cancer, Cell- och vävnadsbiologi, Klinisk farmakologi och toxikologi, Patologi
Birger Christensson Birgitta Sander & Birger Christenssons forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Ulf Diczfalusy Ingemar Björkhem & Ulf Diczfalusys forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi

D-F

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Joakim Dillner Joakim Dillners forskargrupp Infektion, Cancer, Genomik, Patologi
Katalin Dobra Katalin Dobras forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Gösta Eggertsen    
Lena Ekström Lena Ekströms forskargrupp Farmakologi, Cell- & vävnadsbiologi, Metabolism
Samir EL Andaloussi Samir EL Andaloussis forskargrupp (endast på engelska) Immun- och genterapi, Cell- & vävnadsbiologi
Mats Eriksson Lipo-Group Research Constellation (LGRC)  
Jenny Flygare    

G-I

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Ann Gardulf Enheten för klinisk omvårdnadsforskning och klinisk forskning om immunterapi och immunologi Immunologi, Immun- och Genterapi, immunbristsjukdomar, vårdvetenskap
Christian Giske Christian Giskes forskargrupp (endast på engelska) Infektion
Thomas Gustafsson Forskargruppen inom integrativ klinisk fysiologi Fysiologi, Metabolism, Cell- & vävnadsbiologi
Lennart Hammarström Lennart Hammarströms forskargrupp Immunologi, Immun- och genterapi, genomik
Moustapha Hassan Enheten för Experimentell Cancer medicin Cancer, Cell- & vävnadsbiologi
Anders Helander Anders Helanders forskargrupp Farmakologi, Metabolism

J-L

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Helen Kaipe Helen Kaipes forskargrupp Immunologi, Cell- & vävnadsbiologi,  Immun- och Genterapi
Anna Karlsson Anna Karlssons forskargrupp Infektion, Cell- & vävnadsbiologi, Immun- och Genterapi, Genomik
Annika Karlsson Annika Karlssons forskargrupp Infektion, Immunologi
Katarina Le Blanc Katarina Le Blancs forskargrupp (endast på engelska)  

M-O

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Ali Mirazimi Ali Mirazimis grupp (endast på engelska) Infektion
Robert Månsson Robert Månssons grupp (endast på engelska)  
Ujjwal Neogi Ujjwal Neogis grupp (endast på engelska) Infektion, Cell- & vävnadsbiologi, Genomik

P-R

Gruppledare Forskargrupp Forskningsområde
Nikos Papadogiannakis    
Paolo Parini Lipo-Group Research Constellation (LGRC)  
Jaakko Patrakka Jaakko Patrakkas forskargrupp Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Anders Rane Anders Ranes forskargrupp Farmakologi, Metabolism, Genomik, Cell- & vävnadsbiologi
Olle Ringdén Olle Ringdéns forskargrupp Cell- & vävnadsbiologi, Immun- och Genterapi, Cancer, Transfusion och Transplantation

S-U

Forskargruppsledare Forskargrupp Forskningsområde
Birgitta Sander Birgitta Sander & Birger Christenssons forskargrupp Cancer, Cell- & vävnadsbiologi, Patologi
Edvard Smith Enheten för Molekylär cellbiologi och genterapi forskning Cell- & vävnadsbiologi, Immun- och Genterapi, Immunologi
Knut R Steffensen Forskargruppen inom LXR Cell- & vävnadsbiologi, Metabolism, Genomik,  Cancer
Stephen Strom    
Matti Sällberg Forskargruppen inom viral hepatit Infektion, Immun- och Genterapi, Cancer
Anders Sönnerborg Anders Sönnerborgs forskargrupp (endast på engelska) Infektion, Immun- och Genterapi, Cell- & vävnadsbiologi

V-Y

Forskargruppsledare Forskargrupp Forskningsområde
Agneta Wikman Agneta Wikmans forskargrupp Transfusion och transplantation, Immun- och Genterapi, Cell- & vävnadsbiologi
Anthony Wright Forskargruppen för Cancer Evolution Cancer, Cell- & vävnadsbiologi

Länkar