Wallenbergstiftelserna

This page in English

Wallenbergstiftelserna gemensamt bidrog 2017 med 208 miljoner kronor till KI:s forskning. Framförallt är det Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) som sedan stiftelsens grundande 1917 har stått för stora satsningar på så väl forskningsinfrastruktur som anslag till enskilda forskare och projekt vid KI.

KAW är Sveriges största privata forskningsfinansiärer och delar för närvarande ut 1,8 totalt miljarder kronor om året till akademisk forskning, främst inom områdena naturvetenskap, teknik och medicin. Under 2017 firade stiftelsen sitt hundraårsjubileum. De andra två stora Wallenbergstifteslerna är Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Amalia och Marcus Wallenbergs Minnesfond. 

Några strategiska KAW-satsningar vid KI

  • Swedish Brain Power – nätverk för forskning om demenssjukdomar, ALS och Parkinson som leds från KI.
  • SciLifeLab – KAW är tillsammans med staten den största finansiären av denna nationella forskningsinfrastruktur, där KI ingår som partner. 

Projektanslag från KAW

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse delar ut anslag till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential.

Forskare Projekt

Professor Mats Wahlgren, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Anslag på 27,8 miljoner kronor under fem år beviljades 2017. 

Understanding malaria-parasite survival in the human body for developing antimalarial drugs

Dr Anita Göndör, institutionen för onkologi-patologi

Anslag på 36,8 miljoner kronor under fem år beviljades 2017.

The Achilles’ heel of breast cancer

Docent Björn Högberg, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Anslag på 25,1 miljoner kronor under fem år beviljades 2017. 

Deciphering Spatial Signaling of Protein Clusters at the Membrane

Professor Rickard Sandberg, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Anslag på 18,4 miljoner kronor under fem år beviljades 2017.  

Elucidating the principles of allelic expression and regulation using single-cell genomics

Professor Patrik Ernfors, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Anslag på 17,2 miljoner kronor under fem år beviljades 2016.

Nedbrytning av smärta till specifika celltyper

Professor Sten Eirik Jacobsen, institutionen för medicin, Huddinge

Anslag på 45,2 miljoner kronor under fem år beviljades 2016.

Karakterisering, monitorering och terapeutisk eliminering av cancerstamceller

Professor Nils-Göran Larssoninstitutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Anslag på 47 miljoner kronor under fem år beviljades 2016.

Reglering av däggdjurs mtDNA-genuttryck

Forskarassistent Katja Petzold, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Anslag på 33,5 miljoner kronor under fem år beviljades 2016.

Så styr mikroRNA utvecklingen av hjärnan – en studie med atomisk precision

Professor Elias Arnér, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Ett anslag på 43,7 miljoner kronor under fem år beviljades 2015.

Mål – en effektivare cancerbehandling 

Professor Olli Kallioniemi, Karolinska Institutet/SciLifeLab

Ett anslag på 46 miljoner kronor beviljades 2015.

Precisionsmedicin för optimering av terapier för cancerpatienter

Professor Juha Kere, institutionen för biovetenskaper och näringslära

Ett anslag på 17 miljoner kronor under fem år beviljades 2015.

Kartlägger gener som styr embryots första dagar

Professor Sten Linnarsson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Ett anslag på 26,8 miljoner kronor under fem år beviljades 2015.

Enkelcellsanalys ger förståelse för komplexa biologiska processer

Professor Jonas Bergh, institutionen för onkologi-patologi

Ett anslag på 39,6 miljoner kronor under fem år beviljades 2014.

Strategier för effektivare bröstcancerbehandling

 

Professor Thomas Helleday, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Ett anslag på 14,2 miljoner kronor under två år, beviljades 2012. Ett fortsättningsanslag på 21,3 miljoner kronor under tre år beviljades 2014.

En gemensam akilleshäl för tumörer?

 

Professor Thomas Perlmann, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ett anslag på 40,4 miljoner kronor under fem år beviljades 2013.

Hur celler ska fungera normalt i en åldrande hjärna

 

Professor Jussi Taipale, institutionen för biovetenskaper och näringslära

Ett anslag på 38,9 miljoner kronor under fem år beviljades 2013.

Kartläggning av hur de mänskliga genuttrycken styrs

 

Professor Lars-Gunnar Larsson, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ett anslag på 33,6 miljoner kronor under fem år beviljades 2013.

Effektivare behandling mot hudcancer

 

Professor Anna Wedell, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Ett anslag på 26,4 miljoner kronor under fem år beviljades 2013.

Ny behandling mot ämnesomsättningssjukdomar i hjärnan

 

Professor Kenneth R Chien, institutionen för cell- och molekylärbiologi och institutionen för medicin i Huddinge

Ett anslag på 24,7 miljoner kronor under tre år beviljades 2013.

Självläkande hjärtan efter infarkt

 

Professor Bo Angelin, institutionen för medicin, Huddinge

Ett anslag på 10,8 miljoner kronor under två år beviljades 2013. Ett fortsättningsanslag på 16,2 miljoner kronor beviljades 2015.

Kartläggning av de arvsanlag som styr förhöjda blodfetter

 

Professor Björn Andersson, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ett anslag på 22,3 miljoner kronor under fem år beviljades 2012.

Kroppen döljer en okänd djungel av mikrober

 

Professor Karl Tryggvason, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Ett anslag på 16,7 miljoner kronor under tre år beviljades 2012.

Diabetes- en genetisk gåta bakom skadade njurar

 

Professor Karl Ekwall, institutionen för biovetenskaper och näringslära

Ett anslag på 41,9 miljoner kronor under fem år beviljades 2011.

Epigenetik ger hopp om effektivare behandling av akut leukemi

 

Professor Birgitta Henriques Normark, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Ett anslag på 25,8 miljoner kronor under fem år beviljades 2011.

Hon vill avväpna pneumokockbakterierna

 

Professor Tomas Olsson, institutionen för klinisk neurovetenskap

Ett anslag på 57,2 miljoner kronor under fem år beviljades 2011.

De hoppas lösa gåtorna kring MS och ledgångsreumatism

 

Wallenberg Clinical Scholars

Programmet Wallenberg Clinical Scholars är avsett att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården. Varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning med ytterligare 15 miljoner kronor i fem år. Programmet finansieras av KAW. 

Forskare Projekt

Professor Eva Hellström-Lindberg, institutionen för medicin, Huddinge

Anslaget beviljades 2018.

Genförändring förknippad med gynnsam prognos för blodcancerformen MDS

Professor Miia Kivipelto, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Anslaget beviljades 2016.

Behandlingar som ska bevara minnet 

 

Professor Per Svenningsson, institutionen för klinisk neurovetenskap

Anslaget beviljades 2016.

Vill bromsa förloppet av Parkinsons sjukdom

Professor Anna Wedell, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Anslaget beviljades 2015.

Detektivarbete kring barns medfödda sjukdomar

Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars är ett program som finansieras av KAW och avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Anslaget, 15 miljoner kronor fördelat på 5 år, får disponeras fritt. 

Forskare Projekt

Professor Per-Olof Berggren, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Anslaget beviljades 2012.

Så styr signalsystem frisättningen av insulin

Professor Carlos Ibáñez, institutionen för neurovetenskap

Anslaget beviljades 2012.

Nervceller och metabolism styrs av tillväxtfaktorer

Professor Johan Ericson, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Anslaget beviljades 2011.

Stamcellsforskning mot Parkinsons sjukdom och depression

Professor Patrik Ernfors, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Anslaget beviljades 2010. Tilläggsanslag 2016, 15 miljoner kronor fördelat på fem år.

Grundforskning för självläkande hjärnor

Professor Jonas Frisén, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Anslaget beviljades 2009.

Kärnsprängningar ger hjärnforskare unika möjligheter

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett långsiktig finansieringsprogram och den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år. Programmet har inrättats av KAW i nära samarbete med fem vetenskapakademier och 16 universitet i Sverige.

Forskare Projekt

Emanuela Santini

Anslaget beviljades 2017.

Repetitiva beteenden vid autism

Carmen Gerlach, institutionen för medicin. Solna

Anslaget beviljades 2017.

Effektivare vacciner och terapier mot cancer

Joanna Rorbach, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Anslaget beviljades 2017.

Mitokondriella ribosomer kartläggs i atomdetalj

Laura Baranello, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Anslaget beviljades 2016.

Utveckling av mer skonsamma cancerbehandlingar

Olaf Bergmann, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Anslaget beviljades 2016.

Ett skadat hjärta ska få hjälp att självläka

Niklas Björkström, institutionen för medicin, Huddinge

Anslaget beviljades 2016.

Leverns naturliga mördarceller – hur fungerar de? 

Claudia Kutter, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Anslaget beviljades 2016.

Hur utvecklas levercancer?

Fredrik Lanner, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Anslaget beviljades 2016.

Stamcellsbehandling mot vanlig ögonsjukdom

Sidinh Luc, institutionen för medicin, Huddinge

Anslaget beviljades 2016.

Hur formas cellerna i vårt blod?

Vicente Pelechano García, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Anslaget beviljades 2016.

Hur kan genetiskt identiska celler fungera olika?

Petter Woll, institutionen för medicin, Huddinge

Anslaget beviljades 2015.

Vill hitta orsaken till farlig form av blodcancer

Yenan Bryceson, institutionen för medicin, Huddinge

Anslaget beviljades 2014.

Utvecklar ny diagnostik för sällsynta sjukdomar

Björn Högberg, institutionen för neurovetenskap

Anslaget beviljades 2014.

Origami av DNA – nytt verktyg för att förstå celler

Pekka Katajisto, institutionen för biovetenskaper och näringslära

Anslaget beviljades 2014.

Åldras bättre med vitala stamceller

Edmund Loh, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Anslaget beviljades 2014.

Tar reda på varför snälla näsbakterier attackerar hjärnan

Jenny Mjösberg, institutionen för medicin, Huddinge

Anslaget beviljades 2014.

Studerar ny immuncells betydelse vid tarmsjukdom

Robert Månsson, institutionen för laboratoriemedicin

Anslaget beviljades 2014.

Söker förändringar i området mellan gener

Peder Olofsson, institutionen för medicin, Solna

Anslaget beviljades 2014.

Bioelektronisk medicin dämpar inflammation

Andreas Olsson, institutionen för klinisk neurovetenskap

Anslaget beviljades 2014.

Mönster i hjärnan visar vår rädsla för det okända

Eduardo Villablanca, institutionen för medicin, Solna

Anslaget beviljades 2014.

Utforskar mekanismer bakom kronisk tarmsjukdom

Christian Göritz, institutionen för cell- och molekylärbiologi
Anslaget beviljades 2013.

Ärrbildning hindrar nervceller läka ihop

François Lallemend, institutionen för neurovetenskap

Anslaget beviljades 2013.

Hur formas vårt nätverk av nervceller?

Ola Larsson, institutionen för onkologi-patologi

Anslaget beviljades 2013.

En nyckel till cancercellers ohämmade tillväxt

Gilad Silberberg, institutionen för neurovetenskap

Anslaget beviljades 2012.

Outforskade djup i hjärnan styr kroppsrörelser

Marie Carlén, institutionen för neurovetenskap

Anslaget beviljades 2012.

Ny ljusteknologi belyser orsaken till psykisk sjukdom

Se filmen: Marie Carlén, om psykiska sjukdomar

Camilla Svensson, institutionen för fysiologi och farmakologi
Anslaget beviljades 2012.

Hon söker ursprunget till kronisk värk

Johan Lundström, institutionen för klinisk neurovetenskap

Anslaget beviljades 2012.

Ett helhetsgrepp om våra sinnen

Se filmen: Johan Lundström, doftforskning

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning främst inom klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap. 

Projektanslag 2016: Ingemar Kåreholt – Psychosocial working conditions and late-life physical functioning: What role does gender, socioeconomic position, work-life balance, and coping mechanisms play? Beviljat anslag 4,13 miljoner kronor fördelat på tre år. 

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen stödjer forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora samt projekt inom lärande och informationsteknik och projekt för barn och ungdomsverksamhet.

Projektanslag 2015: Sven Bölte – Inclusion and quality of life through social skills training in schools for children with autism spectrum disorder, ADHD and their peers; from clinical to community settings. Beviljat anslag på 1 miljon kronor. 

Projektanslag 2014: Clara Hellner Gumpert – Early interventions among young people at risk: Internet-based treatment of non-suicidal self-injury. Beviljat anslag på 1,2 miljoner kronor.

Projektanslag 2013: Torkel Klingberg – Digital kognitiv och matematisk intervention; DIKOM projektet. Bevilijat anslag på 6 miljoner kronor fördelat på fem års tid. 

Länkar

AnslagFinansieringProjekt