Forskning i siffror

Forskning står för 85 procent av Karolinska Institutets totala årsomsättning och intäkterna för forskningsområdet uppgick 2023 till 6 849 miljoner kronor. Externa anslag motsvarar 54 procent av forskningsintäkterna. Universitetets forskare publicerar ungefär 7 500 vetenskapliga artiklar varje år, varav 90 procent i samarbete med forskare inom andra organisationer i Sverige och internationellt.

Några viktiga svenska finansiärer

Senaste nytt om utdelade anslag