Marc Guitart-Masip

Marc Guitart-Masip

Senior Forskare | Docent
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17165 Solna
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Psykologi Laukka, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Jag kombinerar beteendemetoder, beräkningsmodellering, farmakologiska
  manipuleringar och bildteknik som fMRI, PET och MEG. Mina forskningsintresse
  består numera av: att förstå den roll som neuromodulatorer dopamin har i
  motivationsprocessen och beslutsfattande
 • att förstå sambandet mellan
  försämringen av det dopaminerga systemet och kognitiv försämring vid
  normalt åldrandet
 • att förstå hippocampus roll vid alstring av adaptiva
  svar i samband med ångest eller nyheter. Dessutom planerar jag en ny studie
  för att utöka vår förståelse av kopplingen mellan kognitiva funktioner
  som ligger bakom beslutsfattande och depressionsrisk.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI