En världskarta i blått med länderna tecknade i cirklar

Centrum för hälsokriser

Centrum för hälsokriser mobiliserar och koordinerar interdisciplinär expertis och kunskap inom hälsokriser. Vår vision är ett samhälle bättre förberett för framtida hälsokriser. Vi vill bygga nästa generations hälsokrisexperter med hjälp av forskning, utbildning och samverkan. Vi arbetar utifrån ett all-hazards perspektiv, med fokus på både hälsohot och sårbarheter.

Foto: n/a

Aktuella event, nyheter och uppdateringar från Centrum för hälsokriser

Event

Nyheter

Kontakta teamet på Centrum för hälsokriser

Allmänna frågor

healthcrises@ki.se