Populärvetenskapliga teman

Vilken forskning bedrivs inom olika medicinska områden och vad säger forskarna? Här belyser vi olika frågor i populärvetenskapliga teman. De flesta av intervjuerna och artiklarna har tidigare publicerats i vår populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap, men en del av materialet är också hämtat från våra sociala medier och KI Nyheter.

Foto: Pixabay CC0