Tema: Forskningens förutsättningar

Att vara verksam inom akademisk forskning kan både ses som ett kall och en yrkeskarriär. Utmaningarna för dagens forskare är många – allt från svåra etiska frågeställningar till de ständiga anslagsansökningarna för att bekosta sin forskning. Här har vi samlat några nyhets- och featureartiklar på temat som tidigare publicerats i våra olika informationskanaler. 

Foto: Copyright: Fotograf Ulf Sirborn,